Studie en bibliotheek

Het museum beschikt over een bibliotheek en biedt mogelijkheden deze te raadplegen en te gebruiken voor studiemogelijkheden. In de nieuw ingerichte zeezaal is daartoe gelegenheid en kan men via het BIS-systeem eveneens de benodigde informatie verkrijgen.