Friday, 29 January 2021 14:24

NSM Nieuwsbrief februari 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


Voorwoord van de voorzitter.

Update BIS systeem: Op 31 december 2020 bevatte het Bezoekers Informatie Systeem (BIS) van het Nationaal Sleepvaart Museum de gegevens en foto’s van 1.300 schepen en 2.950 scheepsnamen.

Na de verbouwing van de Rijn- en binnenvaartzaal was er tijdelijk geen plaats meer voor de grote rijen met de schoorstenen van de diverse Rijnvaartrederijen. Inmiddels hebben we een groot deel van deze schoorstenen weer in beeld kunnen brengen.

Nieuws van de penningmeester: Het Sleepvaartmuseum heeft gelukkig nog steeds een stabiele financiële basis. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat. Rest mij nog iedereen te bedanken, die het afgelopen jaar heeft geholpen de uitgaven te beperken door zelf onderhoud te verrichten en/of door acties om de kosten voor gas en elektra te verminderen, omdat het museum wegens Lockdown gesloten was.

Lopende de tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd 2” kan men zich afvragen: “Hoe ging het met de gezinnen thuis”. Hoe konden ze aan financiële middelen komen, nu de bezetter de rederijen aan banden had gelegd en er bijna geen inkomens voor de gezinnen bleken te zijn. Dit is een vaak onderbelicht thema, maar wel zeer belangrijk voor de mannen, die in deze periode geen of weinig contact met het thuisfront hadden en ook geen weet hadden van de situatie van hun gezin. Lees hier meer over.

In het afgelopen jaar is het Museum weer een fraai model rijker geworden. Het is de Noord Holland van Bureau Wijsmuller. Het is een zgn. ATA-sleper, een van de serie-sleepboten, die in de oorlog voor de geallieerden zijn gebouwd. Deze Noord Holland was gebouwd als ATA 238 in Port Arthur-Texas, maar omdat inmiddels de oorlog was afgelopen, werd zij niet geheel afgebouwd. Pas in 1946 werd ze verder afgebouwd omdat Wijsmuller haar overnam van de Amerikaanse Marine. In juli 1947 vertrok ze naar Nederland.

Nico Ouwehand: Een poosje geleden werd ik uitgenodigd om een lezing te houden over de stadssleepdiensten van Rotterdam. Die lezing ging door Corona niet door en is inmiddels een keer of vijf uitgesteld. Daarom nu op deze plaats een beknopte uiteenzetting over dit onderwerp.

In 2020 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het pand waarin ons museum is gevestigd. De tand des tijds had er aan geknaagd. In opdracht van de Gemeente Maassluis zijn onder andere de voegen vervangen en zijn de schoorstenen gerenoveerd.

Ons museum heeft door verschillende omstandigheden en oorzaken te maken met een Project Lange Adem en wel de her-certificering van onze erkenning als “Geregistreerd Museum”. Ben je als museum geregistreerd door de Museum Vereniging dan mogen onze bezoekers gebruik maken van de Museumkaart. Een grotere aantrekkingskracht voor elk museum. Een Lange Adem project had men destijds ook bij Shell Tankers. Een aardige parallel.

Eind vorig jaar kregen we in het Museum een telefoontje met de vraag of we geïnteresseerd waren in een schilderij van de sleepboot Zierikzee met een vissersschip uit Maassluis, gemaakt door de heer Ary de Groot. Zeker omdat we weinig afbeeldingen hebben van de Zierikzee waren we zeer geïnteresseerd. Het is een fraaie afbeelding van een woeste zee met beide schepen.

Wij hopen zo spoedig mogelijk onze gasten weer welkom te kunnen heten. Even volhouden nog en blijf gezond!

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Sunday, 13 December 2020 16:29

Aanbieding tweedehands boeken

Het Nationaal Sleepvaartmuseum mag regelmatig uit schenkingen en legaten boeken en voorwerpen ontvangen. Het komt voor dat daardoor dubbelingen ontstaan met onze eigen verzameling. Voor de liefhebbers bieden wij deze op deze plaats graag aan.

Momenteel zijn een of enkele exemplaren van de volgende titels verkrijgbaar:

Boek: "ITC 25 jaar", Henk de Winde                                                                          prijs €   9,95

Boek: "Smit 150 Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening", Bram Oosterwijk     prijs € 10,00

Boek: "No cure no pay", C. Hoogslag                                                                        prijs  €  5,00

Boek: "In het zicht van de haven", P. Heijstek                                                           prijs: €  5,00

Boek: "Zeeslepen onder de driekleur", C. de Haas                                                   prijs: €  6,00

Boek: "Varen, weer of geen weer" Ger van der Burg                                                prijs:  € 7,95

Boek: "100 jaar Wijsmuller" Nico Ouwehand                                                             prijs:  € 8,00

Boek: "Rederij Willem Muller", Henk de Winde                                                          prijs:  € 5,00

U bestelt de artikelen via formulier: Algemene informatie - Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis. Vermeld artikel, uw naam, aflever- en emailadres en telefoonnummer. Niet meteen betalen, u wordt nog door ons terugbericht over de beschikbaarheid. Afhalen is mogelijk tijdens de openingstijden van het museum. Per post verzenden door ons (na betaling op rekening NL22INGB0004161700 t.n.v. Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis) kan ook, dan worden wel extra porti- en handlingkosten berekend. Het bedrag hiervan is afhankelijk van formaat en gewicht.

 

Thursday, 29 October 2020 11:41

NSM Nieuwsbrief oktober 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Een update over de corona maatregelen in het museum en de beperkte openstelling van het Sleepvaart Museum op 25 juli j.l. Zie ook de mededelingen op de website en Facebook.

Belangrijk nieuws is de opening van de wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd 2” op zaterdag 27 juli, die tengevolge van de coronaproblematiek met een beperkt feestelijk tintje plaatsvond en bijgewoond werd door een al even beperkt aantal genodigden. Geen vrijwilligers, geen donateurs, sponsoren en slechts een enkeling van het bestuur en de Raad van Toezicht. Uitgenodigd om de tentoonstelling officieel te openen was mevrouw Corine Bronsveld-Snoep, wethouder Cultuur van de Gemeente Maassluis. Twee van onze tentoonstelling sponsors, de heer P. de Ruiter, secretaris van de Rotterdamse Loodsen sociëteit en de heer Luuk Vroombout namens Alphatron, waren mede getuige van de opening. Nico Ouwehand gaf als ad-interim tentoonstelling-bouwer een toelichting op de achtergronden van de tentoonstelling. Na het luiden van de scheepsbel door de wethouder, gevolgd door een korte toespraak van haar, was de tentoonstelling officieel geopend. Dank aan alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen om er weer een mooie en waardige tentoonstelling van te maken. Speciale dank aan Hans de Klerk, die bijna de hele voorbereiding kon doen, maar op het laatst door droeve omstandigheden in het gezin zijn taak niet af kon maken.

De externe audit van de Museumvereniging, welke plaatsvond in september 2019 was voor een groot gedeelte positief. Zoals gebruikelijk en zeker omdat deze audit nu getoetst wordt aan de Governance Code Cultuur 2019 waren er nog een aantal aanvullingen noodzakelijk. Gelukkig werd uitstel voor inzending van de documenten verleend van mei naar oktober. Met een aantal bestuursleden, aangevuld met de kennis van andere vrijwilligers, werd een groot aantal plannen geschreven en herschreven. De documenten zijn ingestuurd en wij hopen op een positieve beoordeling zeker omdat een gecertificeerd museum gebruik kan maken van de Museumjaarkaartfaciliteiten.

Onlangs is helaas de bekende zeeschilder, aquarellist, tekenaar en vrijwilliger Hans Breeman overleden. Hans zette zich altijd belangeloos in voor ons museum om mooie kunstwerken te maken, gebruikmakend van onder meer het archief van ons museum.

Voorzitter Kees van Essen ging samen met collega-voorzitter Cor Oudendijk van het IJmuider Zee- en Haven Museum op bezoek bij wat rest van het voormalig internationaal bergingsbedrijf Ardent en bij de weduwe van Joop Marechal. U kunt lezen hoe wij dankzij het beschikbaar komen van dit materiaal het artikelbestand van onze museumshop en onze collectie weer verrijken konden.

Met genoegen kan onze nieuwe vrijwilliger Guido Nafzger aan u worden voorgesteld. Hij is nog twee jaar van zijn pensioen verwijderd, maar nu al als suppoost aan het “inslingeren”. Guido introduceert zichzelf bij U.

Voorts het verhaal over de “opruiming” van Hans van der Ster, bekend van de website Towingline. Wanneer je besluit kleiner te gaan wonen, dan moet je wel eens wat spullen schenken om wat ruimte te creëren. Bij Hans van der Ster betreft het zijn bibliotheek en foto verzameling en hij geeft hierover een toelichting.

Leo Kischemöller attendeert de lezer op de verhalen van de zee, welke U op onze website kunt lezen. Ook verhaalt hij over de Seawolf/ex Clyde vanuit het perspectief van ons Bezoekers Informatie Systeem (BIS). Twee weken geleden bracht dit zusterschip van de Elbe weer eens een bezoek aan Maassluis. Beide schepen lagen in slagorde voor de kant. Wim de Snaijer ging een kijkje nemen en verhaalt hierover.

Wim vertelt ook over de veiligheid in en om ons museum. Dit mede naar aanleiding van de documenten zoals het nieuwe Veiligheidsplan. Het is de bedoeling om documenten, zoals het nieuwe veiligheidsplan en het ontruimingsplan, in gedrukte vorm aan de vrijwilligers toe te sturen.

Hans van der Pennen is ook als altijd actief. Hij vertelt over de toekomstplannen met de stuurhut van de Zwarte Zee. Kunnen we straks gesimuleerd varen met de Zwarte Zee en wat moet er nog allemaal gedaan worden? Hopelijk houden wij ons museum op deze manier aantrekkelijk, ook voor jeugdige bezoekers. Hans is ook bezig met het opknappen van een grote foto uit ons museum van het s.s. Rotterdam. Lees verder zijn verhaal.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners.

Wij hopen zo spoedig mogelijk met een ruimere opening onze gasten weer welkom te heten. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Saturday, 19 September 2020 14:56

Afgelasting evenementen in 2020

Tengevolge van de corona maatregelen zijn tot nader order alle evenementen in 2020 afgelast.


Het was eind 1983 toen het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis aandacht besteedde aan hetgeen sleepboten en hun bemanningen in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Het werd de op één na best bezochte expositie in de geschiedenis van het museum.
Nu, 37 jaar later, is een nieuwe generatie museumbezoekers opgestaan, die bovendien minder weet van die zwarte periode in de wereldgeschiedenis, zeker op maritiem gebied. 75 jaar na de bevrijding is het dus alleszins gerechtvaardigd opnieuw aandacht aan de oorlog op zee te besteden. De laatste 20 jaar zijn bovendien archieven open gegaan die voorheen gesloten waren. We weten nu meer van de sleepvaart in de periode 1939-1946.
In de periode voorafgaand aan mei 1940 was sprake van een voorbereiding op de oorlog. Wat de slepers betreft betekende dit dat ze van lichte bewapening werden voorzien, werden opgeëist door de regering als bewakingsvaartuig en her en der in de zeegaten patrouilleerden. Dat leek een saaie bezigheid, maar het was gevaarlijker dan menigeen dacht. De bemanning van de BV 34 (bewakingsvaartuig 34, alias de ex Noordzee) heeft dat aan den lijve ondervonden. Hun schip liep bij Zoutelande op een mijn en verging, waarbij de gehele bemanning, op de stuurman na, omkwam.
Kort na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 werden veel sleepboten, die zich nog in vaderlandse wateren bevonden vanwege onderhoud of reparatie, door de Nazi’s in beslag genomen. Dat gebeurde regelmatig eigenlijk vrijwel de hele oorlog door en soms werden ze tijdelijk teruggegeven. Er werd wel een dagtarief afgesproken, dat vergoed werd door de bezetter.
Het aantal binnengelopen zeeschepen in Rotterdam en Amsterdam decimeerde. Er was dus weinig werk voor de sleepboten en dat had gevolgen voor de bemanningen, die op wachtgeld werden gezet.
Een aantal sleepboten vertoefde tijdens het uitbreken van de oorlog in het buitenland. De kapiteins van die schepen stelden zonder uitzondering hun schip en bemanning ter beschikking van de geallieerden. Vooral de Hudson (die nu nog als monument bij het museum ligt), de Zwarte Zee (III), de Schelde en de Thames hebben opvallende prestaties geleverd, zoals bijvoorbeeld een brandend munitieschip met alle risico’s van ontploffing buiten de haven van Algiers slepen. Gezagvoerders als resp. Ben Weltevreden, Teun Vet, Jan Kalkman en Barend ’t Hart werden zowel nationaal als internationaal onderscheiden. De bemanning van de sleepboot Roode Zee verzocht zelf om aan de bevrijding van Nederland te mogen bijdragen. Ze werd van Bermuda naar Engeland gedirigeerd helaas met fatale gevolgen. Tijdens het verslepen van een caisson voor de invasiehavens werd het schip bij Zuid-Engeland getorpedeerd, waarbij de gehele bemanning omkwam. Een recent gemaakt schilderij dat de situatie vlak voor de torpedering laat zien werd speciaal voor de expositie door Frans Malschaert gemaakt. Het bericht van de ondergang sijpelde in 1944 door naar Maassluis, dat in rouw werd gedompeld. We weten nu hoe snel het zinken in zijn werk ging, omdat een jong bemanningslid van een andere sleper het van nabij gezien en enkele jaren geleden nog aan de staf van het museum verteld heeft. Het was een kwestie van seconden.
We weten ook meer van een deel van de in Nederland gebleven slepers, die deels werden ingedeeld bij de zgn. Zeereddingsdienst, later ook bij het Bergungsschiffe Verband. Het waren schimmige organisaties die eigenlijk spionagewerk voor de Nazi’s verrichtten.
Het duurde tot eind 1945 voordat alle in geallieerde dienst geweest zijnde slepers naar de thuishaven waren teruggekeerd. Her en der in Noord-Europa moesten in beslag genomen slepers worden opgespoord en teruggehaald, waarna getracht werd ze te repareren. Vooral Amsterdamse havensleepboten hadden veel te lijden gehad.
Heel veel sleepboten gingen verloren in de Indische Archipel, waar tot de Japanse inval onder Nederlandse vlag werd gevaren met als thuishaven Batavia.
U ziet en leest er alles over in de expositie “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Uw bezoek zal zeer worden gewaardeerd.
Door de Corona problematiek is het museum vanaf 25 juli a.s. voorlopig alleen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur open. Toegang via de ingang Hoogstraat 1, Maassluis.

Door onderstaande link aan te klikken verschijnt de tentoonstellingswijzer, die u vervolgens kunt openen en lezen:

Thursday, 16 July 2020 00:35

NSM Nieuwsbrief juli 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Per 1 juli zijn er m.b.t. het coronabeleid ten aanzien van musea versoepelingen aangekondigd. Wij hopen het Nationaal Sleepvaart Museum op 25 juli a.s. weer open te kunnen stellen voor het publiek. Zie de mededelingen op de website en Facebook.

Helemaal stil was het zeker niet in het noodgedwongen gesloten museum. Er was een kleine ploeg die voortvarend bezig is geweest met het binnenschilderwerk. Gepland om door een ‘brood’ schilder te worden gedaan, maar nu toch in eigen beheer uitgevoerd. Lees hierover in de bijdrage van Cees Dubbeld die verslag doet van alle uitgevoerde klussen. We staan er nu weer “strak” op bij de heropening.

Opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd II”. De opbouw van de tentoonstelling is in volle gang en hopelijk kunnen wij deze met trots vanaf 25 juli gaan tonen. U wordt ook hierover natuurlijk geïnformeerd via onze website en de pers.

Hopelijk kunnen we in onze volgende Nieuwsbrief terugblikken op de heropening van het Museum en de reactie op onze nieuwe tentoonstelling.

Om als museum beter op de actualiteit in te kunnen spelen heeft Nico Ouwehand een artikel geschreven onder de kop “Nationaal Sleepvaart Museum goes International!” Dit naar aanleiding van de integratie van het erfgoed van “Lekko” in ons archief en de bibliotheek.

Achteromkijken doet onze oud-penningmeester Kees Goedhart in zijn mijmeringen over de “Zwarte Zee” en het s.s. “Rotterdam”.

Hans van der Ster heeft een mooi verhaal over het monsterboekje en Leo Kischemöller doet uit de doeken wat de schenking van onze vrijwilliger Gerard Fransen behelst.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners (o.a. Luuk Vroombout /Alphatron voor het beschikbaar stellen van de radiocommunicatie voor de suppoosten en MTS Europroducts B.V. voor het beschikbaar stellen van hygiënische middelen), die ons museum ondanks de moeilijke tijden zijn blijven ondersteunen en natuurlijk al onze vrijwilligers, die het museum hebben onderhouden, verbeterd en aan de praat hebben gehouden gedurende de afgelopen 3 maanden. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Friday, 24 April 2020 11:13

NSM Nieuwsbrief april 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter en diens belevenissen als bergingsinspecteur. "Persoonlijk doet mij de huidige situatie van beperking denken aan de periodes, die ik met bergingsteams moest ondervinden. Situaties waarbij wij onze bergingsoperatie niet mochten voortzetten vanwege claims van overheden, die niet betaald werden. Dan gijzel je gewoon de bergingsoperatie en kijken of die druk werkt."

Onze gewaardeerde medewerker Sjaak Willemstein vertelt over zijn ervaringen als rondleider/suppoost met diverse "typen" bezoekers. Via de constatering van de "Upstairs-Downstairs" situatie in ons museum (Boven zetelen de suppoosten, beneden de archiefbeheerders etc.) onderscheidt hij A. De toevallige bezoeker met een museumkaart. B. De kenners van de sleepbootwereld. C. De “oud” sleepbootmensen. D. Een bijzondere groep, die met vragen komt over familieleden, die vroeger op sleepboten hebben gewerkt. 

Een bijzonder museumstuk, dat men een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van Kapitein Vlielander: de Tampion. Geen idee wat dat is? Verder lezen!.

Via via werd ons (vrijwilligers) gevraagd om enige hand en spandiensten te verlenen. Waarvoor dan wel, zult U zich afvragen. Welnu, omdat er meerdere bewakingscamera’s geplaatst moesten worden aan het monumentale pand, waarin het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd is. Een verhaal hoe deze operatie is verlopen.

Ook het Sleepvaartmuseum in lockdown: De meesten van onze donateurs zitten thuis. Dat geldt ook voor de medewerkers van het museum. Afgesproken werd dat niet meer dan twee van onze vrijwilligers tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de geplande nieuwe tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Die zou eind april worden geopend, maar we hebben er nu een zwaar hoofd in.

In IJmuiden is het nodige veranderd. Het samenwerkingsverband tussen Iskes Towage en Svitzer Europe, dat onder de vlag van Port Towage Amsterdam opereerde, werd door de Autoriteit Consument en Markt gemaand een andere oplossing voor de samenwerking te kiezen. Die transitie is in gang gezet en als gevolg daarvan werd een belangrijk deel van de Iskes vloot door Svitzer aangekocht.

De Rotterdamse havensleepvaart heeft een geduchte verandering ondergaan. De rederij Kotug-Smit werd verkocht aan het Spaanse Boluda Towage. Dat betekent een historische ommezwaai want nooit eerder is een belangrijk deel van de havenslepers in de Rotterdamse regio in handen geweest van een buitenlands bedrijf.

Een belangrijke gebeurtenis was de aankomst op 22 maart van het nieuwe kraaneiland van Heerema Engineering, de Sleipnir. Er staan kranen op die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dat is een bijna ongelooflijke capaciteit op hijsgebied.

Het nieuwe keuze panel van het AIS systeem in het museum werd per 1 februari j.l. opgeleverd. De verwachting is, dat wij hiermee de komende vijftien jaar alle scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven en directe omgeving van Maassluis real-time kunnen blijven volgen. 

Tot slot een mededeling: Na de verzending van de nieuwsbrieven per mail bleek, dat een belangrijk deel van de geadresseerden de nieuwsbrief niet geopend hebben omdat deze waarschijnlijk in hun spambox is terechtgekomen. Dus even checken a.u.b.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseerden Ver. De Binnenvaart, World Ship Society afd. noord en Stichting De Blauwe Zwaan een avond voor leden en belangstellenden.

Het is lang onduidelijk geweest of de jaarlijkse presentatie op de Witte Zwaan in maart door kon gaan. Toen daar eindelijk duidelijkheid over was, alsnog deze late aankondiging.

Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten nam Harry de Groot u mee terug naar de vorige eeuw. Hij liet beelden zien van het schippersleven zoals onze ouders maar ook wijzelf dat hebben geleefd.

Onder de titel “Zwoegen en Zweten” -werken en leven op Kust- en Binnenvaart- kwamen talloze foto’s en prenten voorbij van het dagelijkse leven aan boord van kustvaarders en binnenschepen. Een terugblik op hoe het was en is geworden.

Het programma begon om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Toegang gratis.

Locatie: Schipperscentrum De Witte Zwaan aan het Eemskanaal in Groningen, achter de Praxis.

Monday, 03 February 2020 10:01

NSM Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Voorwoord en nieuwjaarswens van de voorzitter

De voorgenomen integratie van het “Lekko-Erfgoed”

"Waar Maas en Waal tezamen spoelt...", markante verschijning in de Historische Haven van Woudrichem: de ruim honderd-jarige en “still going strong” binnenvaart motorsleepboot “Jacoba”.

Ontboezeming van de voorzitter over zijn keus voor het Nationaal Sleepvaart Museum

De foto’s van het in december gehouden “Allemansend” en van de Nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 

Een gedenkwoord voor de vorig jaar overleden Thijs de Rooij geschreven door onze oud-secretaris Paul Alers

De shipsimulator is up-to-date gemaakt

De voortgang van het Bezoekers Informatie Systeem

Van de hand van Nico Ouwehand: een bijdrage met als onderwerp 75 jaar Bevrijding. Een verhaal over de Nederlandse zeeslepers die hebben bijgedragen aan die uiteindelijke bevrijding.

Wim de Snaijer verhaalt over zijn belevenissen in AHOY op de maritieme beurs Europort 2019.

Onlangs is er een fraai naambordje aan ons museum bevestigd.

We gaan een afwisselend jaar tegemoet met de komende nieuwe tentoonstellingen, de uitdagingen van het collectie beheer, de nieuwe simulator en natuurlijk de uitdaging om alle activiteiten veilig en verantwoord uit te voeren. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

 

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Tuesday, 24 December 2019 10:34

Thuis met de Kerst?

Logo NSM 976 x 358Zo ongeveer een eeuw geleden was het volstrekt normaal dat je niet wist als zeeman of je met de kerst thuis zou zijn. Veel reizen waren relatief kort maar de grote sleepboten maakten ook regelmatig reizen die maanden duurden. In kranten uit die tijd is zo’n reis te volgen.

Zo vertrok De Gele Zee op 12 juli 1931 uit Rotterdam voor een van de langste en zwaarste slepen die door een enkele stoomzeesleepboot zou worden uitgevoerd. De sleep was de grote tinbaggermolen Tempilang bestemd voor Banka in Nederlands Indië. Kapitein was Teun Vet. Samen met bemanning en de runners op de sleep was men met zo’n 20 man.

Na Oran kwam de Gele Zee op 22 augustus in Port Said aan. Daarna volgt Aden waar werd gebunkerd. Na een week wachten op beter weer werd op 14 september vertrokken voor de oversteek van de Indische Oceaan. Na 34 dagen komen de Gele Zee en de Tempilang op 17 oktober in Sabang aan. Daar worden de baggermolen en sleepboot gedokt voor knippen en scheren want de huid is tijdens de lange reis fors aangegroeid met zeepokken. Dat duurt even en zo kon de Sumatra Post kapitein Vet interviewen.

Een zin, betreffende de thuisreis valt op: … ‘om met de kerst, indien mogelijk, weer thuis bij vrouw en kinderen te zijn’. Het artikel sluit dan ook af met de wens voor behouden thuiskomst bij vrouw en kinderen.

Op 2 november komt men eindelijk aan bij Tempilang op Banka. Na een feestelijke lunch voor de bemanning als blijk van waardering, wordt de sleepboot weer zeeklaar gemaakt en aanvaardt de losse boot de thuisreis.

Die verloopt voorspoedig en half december is men in de buurt van Het Engels Kanaal. Dan lijkt een klein sleepreisje toch roet in het eten te gooien maar het lukt het sloopschip op 20 december in Newport af te leveren.

In Dagblad de Tijd van 24 december 1931 valt te lezen dat de Gele zee op 22 december Land’s End is gepasseerd met bestemming Rotterdam. Zouden kapitein Vet en zijn bemanning dat jaar de Kerst inderdaad thuis hebben kunnen vieren?

Het lijkt er wel op want pas op 8 februari staat de volgende positievermelding in de krant. ‘Gele Zee, 5 febr. gearriveerd Portsmouth. Die keer gelukkig blije gezichten!

Het Nationaal Sleepvaart Museum wenst u prettige feestdagen en een gezond 2020.

 

1931 12 24 Gele Zee bij Lands End op weg nr Rdam De Tijd 1

1932 02 08 Gele Zee in Portsmouth Het Volk 1

 

tempilang gele zee C NSM1931 10 26 Gele Zee Tempilang Sumatra Post

Page 1 of 20