Leok

Leok

Sunday, 14 September 2014 15:35

Surrounding area of the museum

What is to be seen in Maassluis and what are the sight-seeings in the close vicinity of the National Towage Museum?

 

The Museum of the Town of Maassluis: it is only a mere 100 yards walk from the National Towage Museum to the so called Museum Maassluis. This institute not only possesses a cultural and historic collection of things and pictures from Maassluis, but there is also a permanent fine exibition of figurative art. When you are interested, please search on ther internet for: www.Museummaassluis.nl.

 

The Museum Vlaardingen presents the history of the North Sea fisheries and the community of the town of Vlaardingen, 4 miles from Maassluis. Please contact: www.museumvlaardingen.nl.

 

When you pay a visit to the Great Church of Maassluis you will be under the impression of the atmosphere of the past 4 centuries and admire the famous and beautiful (in sight and sound) Garrels orgel dated from 1730. More information: http://home.wxs.nl/~vdkolkm/orgel.html.

 

Also very near the towage museum you find the old harbour. In the inner and outer harbour you can visit historic tugs and a salvage vessel, such as the Bruinvisch, Elbe, Furie and Hudson.
Please contact: www.stichtingsleepboothavenmaassluis.nl.

 

When you take a walk through the old town centre of Maassluis, you will be surprised to experience so many interesting historical objects and beautiful perspectives.

 

If you like nature very much, you can also chose to take a (firm) tour by foot or bycicle through the "Vlietlanden". These are the marshes and canals between Maassluis and Delft, full of wildlife. Have a delightful crossing with the small ferryboat "de Kwakel" (only in the summer) to the Foppen Pool and the Bom Lake, where you can enjoy a cool drink or a tasteful meal on the sunny terrace of the old ferryman's house on the lake side.
Information: http://recreatie.middendelfland.net/gebieden/foppenplas.htm.

 

For information about these and other sights, please contact or visit the tourist office (VVV) in the bycicle shop of Kortenhof Maassluis:
http://www.vvvmaassluis.nl.

Sunday, 14 September 2014 15:12

Study and Library

The museum has an ample library at its deposal. In consultation with the management of the museum you may be permitted to use the library for study and research purposes. The newly furbished "sea hall" (zeezaal) is perfectly suited for these activities. You will also find there the Visitors Information System (BIS), a digital system that provides for all basic information and determination pictures regarding the tug models in the museum and many more Dutch tug boats.

Saturday, 13 September 2014 15:58

Museum shop

DSC 0008[1]

 

At the entrance of the museum you find a shop. If you are interested in one or more articles you can order these from the attendant at the counter. The assortment in the shop consists of videos, posters, modelling packages, cut-outs, brassware, books and photographs. Something for everyone, so you will see. Most of the items are in stock. However, for some articles you must take in account a delivery time. Prices vary from € 1,00 up to € 50,00.
You can also order by telephone (010-5912474) or e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and have the ordered object delivered at your address. In this case, please accept an extra delivery fee.

At this moment we can offer you a number of exclusive book titles: 

De Smit-Lloyd Story € 9,95
Zeesleper Elbe € 31.50
Zeesleper Thames in de tweede wereldoorlog € 31.50
Memorabele Weltevredens € 22,95
Muller 225 jaar scheepvaarthistorie € 19,95
Schilders aan de Waterweg € 29,50
S.O.S. in de Wielingen € 22,50

Further on this page you find a short description of the contents of these books.

Furthermore we can offer the undermentioned litho images:

Sleper op de Maas € 4.95
Ebro € 5.95
Holland € 5.95
Titan € 7.50
Amsterdam € 7.50
Limburg € 5.95
Tempest € 5.95
Vier Zwarte Zeeën € 4.95

Special offers! 

- 40 jaar ITC: old price € 2,95 new price € 1,95
- Memorabele Weltevredens: old price € 22,95 new price € 19,95
- Zeesleper Elbe: old price € 31,50 new price € 28,50
- Zeesleper Thames in the second world war: old price € 31,50 new price € 28,50
- Maritieme verjaardagskalender: old price € 9,95 new price € 7,50 

Characteristics of the abovementioned books: 

De Smit-Lloyd Story: Anywhere. Anytime. Anyway 

In 1964 werd Smit-Lloyd opgericht voor de exploitatie van platformbevoorradingsschepen voor de offshore.
De toenmalige joint venture beschikte aanvankelijk over slechts enkele schepen.
Maar daar kwam echter snel verandering in, en de vloot van Smit-Lloyd groeide in korte tijd uit tot een van de grootste ter wereld.
De bevoorradingsschepen van Smit-Lloyd voeren over alle wereldzeeën en hadden een grote naamsbekendheid en reputatie.
Mede doordat het varen met deze schepen een speciale kundigheden vereistte omdat men onder en bij booreilanden in moeilijke omstandigheden als het ware op de vierkante centimeter moest kunnen manoeuvreren.
In de hoogtijdagen was Smit-Lloyd dan ook een bedrijf waar iedereen trots op was.
Ze nam binnen het Smitconcern een bijzondere plek in, waar teamspirit en hart voor de zaak vanzelfsprekende begrippen waren.
Bovendien een plek om een mooie carrière op te bouwen. De rederij zou tot 1996 bestaan.

Nico Ouwehand geeft met dit rijk geillustreerde boek (272 pagina's geheel in full colour), met veel nooit gepubliceerd fotomateriaal en talloze tekeningen, een brede kijk op de historie van dit bedrijf.
Een zeer compleet boek over een deel van de Smit-dynastie op het water, die inmiddels al wel buiten de naam SMIT opereert.
Prachtig kijk- en leesboek om de trots van Nederland ten aanzien van de offshore activiteiten eens helemaal op een rij te zien.
Vele van die oerdegelijke Nederlandse vaartuigen zijn nog actief, ook dat wordt belicht in dit boek.
Kortom een compleet boek over een niet vergeten Nederlandse rederij.

De Smit-Lloyd Story Anywhere, Anytime, Anyway
ISBN 978-90-8616-041-9
formaat 210 x 270 mm,
272 pagina's, gebonden, rijk geïllustreerd, full colour
Auteur: Nico J. Ouwehand
Lanasta

Zeesleper Elbe (Van woeste zeeën naar rustiger vaarwater)

De zeesleepboot Elbe is een bijzonder schip.
Uniek is dat één schip in haar 50-jarig bestaan zoveel imponerende belevenissen en avonturen meemaakt... en het overleeft.
Ze werd gebouwd in 1959, juist in een tijd waarin grote vraag ontstond naar zwaardere zeeslepers.
Dit had onder andere te maken met de opkomst van grote objecten zoals mammoettankers en boorplatforms, die over de gehele wereld versleept moesten worden.
Daar was vermogen voor nodig, veel vermogen.
De Elbe met in eerste instantie haar 4000 pk voldeed aan deze eis.

Ze heeft in dienst van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst veel grote en grootse opdrachten tot een goed einde gebracht.
Eind jaren zeventig werd de zeesleper in opdracht van de Amerikaanse Association of Maryland Pilots verbouwd tot loodsboot.
Daarna werd ze in 1985 werd aangekocht door de milieuorganisatie Greenpeace die haar wereldwijd inzette bij vele acties.

Uiteindelijk zou het schip in 2002 worden overgedragen voor restauratie tot museumschip.
Een ingrijpende metamorfose die gepaard ging met de nodige tegenslagen.
Tegenwoordig is de Elbe het vlaggenschip van de Sleepboothaven Maassluis en eigendom van de Stichting Maritieme Collecties Rijnmond.

ISBN: 978-90-8616-084-6
Taal: NL
Formaat: 210 x 270 mm
Aantal pagina's: 176
Bindwijze: gebonden
Opmerkingen: In kleur

Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog

Bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog wordt de geschiedenis van de sleepboot Thames in de vijf oorlogsjaren in boekvorm uitgegeven.
Vele schepelingen waren in de jaren 40-45 betrokken bij onder meer de konvooivaart.
Het was een harde en zware tijd, als men het er al levend afbracht.
Dat gold ook voor de bemanningen van de Nederlandse sleepboten die bij het uitbreken van de oorlog buiten Nederland waren.
De schepen kwamen al snel onder het bewind van de Britse Admiraliteit.
Onder meer kregen deze slepers de opdracht getorpedeerde of op andere wijze beschadigde schepen en hun opvarenden die in nood verkeerden, in veiligheid te brengen.
Eén van die sleepboten was de nog bijna nieuwe Thames van Smit & Co. Eerste stuurman op de Thames was leendert Westdijk sr Over zijn ervaringen in de oorlog heeft hij vrijwel nooit gesproken en zijn oudste zoon, leendert jr .. heeft deze onbekendheid trachten op te lossen.
Hij is daar jaren mee bezig geweest, mede omdat veel documenten pas na lange tijd door de Engelse overheid werden vrijgegeven.Eerste machinist van de Thames, Cornelis Flikweert, heeft een persoonlijk dagboek bijgehouden waarin hij vele gebeurtenissen heeft vastgelegd.v Dat was een bron voor veel informatie.
Daarnaast heeft ook het Nationaal Sleepvaart Museum veel informatie en foto's aangedragen. Toen leen Westdijk jr., die ook als gezagvoerder bij Smit heeft gevaren, zijn chronologische rapportage gereed had, ontstond het idee dit als boek uit te geven.
Zijn verhaal moest worden geredigeerd en waar nodig herschreven.
Dat is gedaan door Pieter Spits in samenwerking met Rien van Felius.
Het boek "Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog" geeft een duidelijk beeld van de omstandigheden waaronder werd gevaren en het belangrijke werk dat door de Thamesbemanning is gedaan.
Onder grote spanning hebben ze assistenties verleend en bergingen verricht.
Aanvankelijk in de Western Approaches, het zeegebied ten westen van Engeland, vervolgens is vanuit Gibraltar geopereerd en daarna aan de oostkust van Afrika.
In 1943 is een grote reis gemaakt over het zuidelijk halfrond met een in twee delen gesplitst droogdok, van Montevideo naar Dakar De Roode Zee (een jaar daarna met man en muis vergaan) sleepte het andere deel.
De Thames werd vervolgens gestationeerd in Freetown, klimatologisch gezien niet bepaald een 'place to be' Nadien is de Thames teruggekeerd naar Engeland om mede te worden ingezet voor de Operatie Overlord, de invasie van Normandië in juni 1944.
Pas in juli 1945 keerde de Thames behouden terug in Maassluis.
Het boek eindigt met de persoonlijke herinneringen die Leen Westdijk jr en Jo Flikweert aan deze thuiskomst hebben bewaard

Zeesleper Thames
148 pagina's, 210 x 270 gebonden Rijk gelliustreerd, deels in kleur
ISBN 978-90-8616-104-1 

Memorabele Weltevredens

Een boek over een zeevarende familie door de eeuwen heen. Over meer dan 30 zeevarenden en hun opmerkelijke prestaties en belevenissen.
Het gaat hier om de familie Weltevre(e)de(n) die o.a. in het verre verleden een kaper kende die het na een schipbreuk op de kust van Korea tot adviseur van de koning van Korea bracht.
Of de broers Arie en Benjamin Christiaan Weltevrede(n) die in de tweede helft van de negentiende eeuw deelnamen aan riskante reddingsoperaties bij gestrande schepen. Zij werden hiervoor meermalen onderscheiden.
Maar ook de belevenissen van de twee neven die na 1920 kapitein werden op verschillende zeeslepers van L. Smit & Co. De oudste, Benjamin Christiaan Weltevrede, bijgenaamd Blinde Ben overleefde ternauwernood de ramp met de "Schelde" in 1925 en de stranding met de "Witte Zee" in 1940. Hij versleepte o.a. het Singaporedok en het Wellingtondok die tot de meest riskante ondernemingen in de geschiedenis van de sleepvaart werden gerekend. Zijn jongere neef Benjamin Christiaan Weltevreden, bijgenaamd Ome Ben werd een van de bekendste en meest onderscheiden sleepbootkapiteins van Nederland.
Dit vooral dankzij zijn prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog als kapitein op de sleepboot "Hudson". Zonder overdrijving kan gesproken worden van "Memorabele Weltevredens".

Schippers - slepers - reders: 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller

Ze heetten Teunis, Adrianus, Leendert, Willem, en Cornelis? en zo heten de nazaten nog steeds. Ga maar na.
De overgrootvader van de huidige directeur van sleep- en bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen (Leendert) heette Willem.
Hij was in het begin van de vorige eeuw de grondlegger van het familiebedrijf Willem Muller in Terneuzen.
Diens zoon Leendert bouwde het bedrijf uit en kreeg daarbij hulp van z'n zoons Willem en Cornelis (Kees), onder wier leiding Muller world wide ging en uiteindelijk ook weer haastig naar thuisbasis Terneuzen terugkeerde.
En hoe heten de zoons van Wim en Kees? Juist: allebei Leendert.
Bij de Mullers kun je zonder aarzeling spreken van een varende dynastie, heersers over het water.
Eeuwenlang drukten ze hun stempel op de Nederlandse scheepvaart.

Hollands Glorie. Schippers-Slepers-Reders, 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller.
340 pagina's.
Auteur: Frederik Muller.
Met gouaches van Piet Griep uit Terneuzen.
Uitgever: Scheldt Information Service, Terneuzen.
ISBN -10: 90-9021270-1.

Schilders aan de Nieuwe Waterweg

Uniek boek over Hoek van Holland: Schilders aan de Nieuwe Waterweg -150 jaar Hoek van Holland

Niet iedereen weet dat er in Hoek van Holland en in de omgeving van de Nieuwe Waterweg de prachtigste schilderijen zijn gemaakt. Grote kunstenaars als Boudin, Dommelshuizen, Jongkind, Van Mastenbroek en Mesdag lieten zich er inspireren. En ook hedendaagse schilders en tekenaars leggen de speciale sfeer vast van schepen, water en strand, van natuur en bedrijvigheid. Voor het eerst zijn deze kunstwerken samengebracht in een boek: 'Schilders aan de Nieuwe Waterweg, 150 jaar Hoek van Holland'. Het is een prachtige uitgave geworden met full colour reproducties van 240 kunstwerken. Tegelijkertijd beschrijft het boek de wordingsgeschiedenis van Hoek van Holland. Een geschiedenis die nauw verbonden is met de aanleg van de Nieuwe Waterweg, nu 150 jaar geleden.

Het boek is geschreven door Maarten van der Schaft en Martha Vollering. Zij onderzochten talloze collecties en archieven om de mooiste kunstwerken te verzamelen en historische feiten op te diepen. Ruim 40 musea in binnen- en buitenland hebben hun afbeeldingen voor dit boek beschikbaar gesteld.

ISBN 978-90-73930-38-4
Meer informatie op: http://waterwegschilders.blogspot.nl.

S.O.S. – in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied

Schrijver: Cor Heijkoop
Uitgever: drukkerij Durenkamp

Maritiem schrijver Cor Heijkoop sluit met S.O.S. – in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied, zijn boekenreeks over scheepsrampen in het Scheldegebied af. In zijn nieuwste boek richt hij de aandacht op de Wielingen.
In het boek komen kapiteins, loodsen en hulpverleners persoonlijk aan het woord via de vele getuigenverklaringen en -verslagen. Daardoor is S.O.S. – in de Wielingen meer dan zomaar een geschiedenisboek geworden. Het is of je er zelf bij bent geweest.

formaat 21 x 28 cm
144 pagina's, volledig in full colour uitgevoerd, hard omslag
meer dan 160 bijzondere foto's en kaarten.
ISBN/EAN: 978-94-91528-04-0

Saturday, 13 September 2014 15:44

Common conditions for visitors

It is prohibited to film or take pictures in the museum.

 

Smoking in the museum is not allowed.

 

Technical and internal instructions from the attendants of the museum must be respected.

Saturday, 13 September 2014 15:13

Guided tour for groups

excursie maassluisIf you want to be informed thoroughly about all there is to see in the museum and the backgrounds, we advise you to book a guided tour. This is possible for groups up to a maximum of 15 visitors per guide.

 

If you like, we can arrange a museum tour in combination with a visit to one of the tugs in the harbour. The extra fee for such a combitour is € 30 per guide/group.

 

We strongly advise you to make proper arrangements for a guided tour in due time. Please contact Mr. Vergeer, telephone 010-5929320.

Thursday, 11 September 2014 23:46

Allemansend 2014

Every year on the second Friday of the month Decemwitte kerkje Maassluisber a cosy meeting called "Allemansend" is being organized on behalf of the volunteers, members of the supervisory and advisory board and the executive board of the National Towage Museum in Maassluis to memorize the activities and events of the past year while enjoying a drink and a snack.

\r\n

Many years we used the building the "Kuiperij" in the Ankerstraat. Unfortunately, this will not be possible anymore because of the high price of this facility.

\r\n

So another accomodation had to be found. The board of the museum succeeded in contracting the historic so called "White Church", Constantijn Huygensstraat 1, 3141 TA in Maassluis.

\r\n

Here we hope to continue the intimate atmosphere we enjoyed during the meetings of the past years.

Thursday, 11 September 2014 19:45

Promotional film National Towage Museum

Filmploeg promotiefilm NSMA promotion video has been created for the The National Dutch Towage Museum in Maassluis. You may watch the film in the museum, but it is also available on our Youtube channel. Furthermore the video can be watched on our Facebook-page. Please click on the left side of the facebook page. Have a look at this film and maybe it invites you to visit the museum one day. You are very welcome.
It is for some time now that the board of the National Dutch Towage Museum commissioned the media company  "Dubbelklik" in Rotterdam to create and produce a video about the museum and it's staff. After a preparation period the recording of the new promotion video started. The two ladies of the recording crew of Dubbelklik have been busy for some days to make many film shots of a number of presentations and interviews with board members and volunteers. The results fully met our expectations. The participants are very content with the collected material. Once the recording sessions were done, the "cut-and-paste" phase started. The first try-out was presented by Dubbelklik to the workgroup. After three sessions with the workgroup the film contents were approved. The collaboration with Dubbelklik is highly positive, you could say there really is a "click". The dialogues and spoken parts of the video are in the Dutch language.

On photo: The film crew of Dubbelklik is recording the story of board member mr. Paul Alers in the sea hall of the museum.

Please load the link below to start the film. You may also open our facebook page or youtube channel below to watch it.

https://www.youtube.com/channel/UC_IDroQvWMAhl2osByoQI-A

Thursday, 11 September 2014 15:55

Photographs

Azie  Carlo Cameli Armatrice S LThe National Towage Museum is in the possession of about 120.000 tug photos, many of them having a unique character. Almost daily this lot increases. Most of them have been obtained digitally or have been digitized afterwards. This moment a project has been set up to have all photos indexed in our digital system. It makes it a lot easier and quicker to locate and use the right photo.

Thursday, 11 September 2014 14:19

Ship models

The National Towage Museum hasItalie 4 about 200 ship models at its disposal. Most of them are owned by the museum, and some are on long term loan from third parties. On special occasions, such as expositions, the museum can appeal to towing companies and to towage dedicated persons to make their models available for the museum on a temporary basis.

Reserve collection (depot)

Not all of the objects in our collection are on permanent display. Those objects not displayed are referred to as our 'reserve collection' and are mainly stored off-site. We recommend you call or email before you visit if there is a particular item that you wish to see as we do provide access to objects in the reserve collection by appointment.

Wednesday, 10 September 2014 15:18

History of the museum and of the town of Maassluis

oud maassluisHistory of Maassluis.

About the year 1340 Maassluis was founded as a small settlement near a sluice in a sea wall, that had been constructed between Rotterdam and the North Sea to prevent floods. This hamlet was called "Maeslantsluys" and belonged to the governance of the nearby town of Maeslant.

On May 16th 1614 Maeslantsluys became independent from Maeslant and is since called Maassluis.

groote kerk maassluisThe Great Church ("De Groote Kerk").

The construction of the Great Church started in 1629. Unfortunately, the building activities were suspended for several years because pirates from Dunkirk (Duinkerken) conquered many fishing boats from Maassluis. As a result, there were not enough earnings to finance the Great Church project, being paid by retributions from the herring fisheries. Nevertheless, in 1639 the Great Church was completed. It is very special that the Great Church from the start has been built as a protestant church, being one of the first protestant churches in The Netherlands.

The famous classic organ of the Great Church has been built between 1730 and 1732 by the organ builder Rudolph Garrels, by order of Govert van Wijn, a well-to-do habitant of Maassluis. The only other operational Garrels organ in the Netherlands you can find in Exloo, a small town in the north of the country. On December 4th, 1732 at the occasion of the 90th birthday of the founder Govert van Wijn, the organ was taken in service. In the course of the following ages the organ has been adapted to the changes in musical taste. It has been refurbished in the 20th century and then restored in the original state of 1732. Still nowadays, according to his appointment letter, the organist has the obligation to perform an organ recital a number of times a year. The proceeds of these concerts are used for the maintenance of the organ.

feike asmaFrom 1965 to his death in 1984 Feike Asma (1912-1984) was the organist of the Garrels organ in de Groote or Nieuwe Kerk at Maassluis. From the start Feike Asma's endeavour was to raise a maximum of publicity for this organ, by giving many concerts and having a number of his works and even a film recorded. Together with the Dutch singer D.C. Lewis he had, played on the Garrels organ of Maassluis, a number 1 position in the charts in 1970 with the single "Mijn Gebed" (my prayer). He also meant a lot for the improvement of the instrument. For these merits and for his playing during concerts and worship services Feike Asma is still very much honoured and appreciated in Maassluis and will his name always be connected to the organ. Every year his apprentice and successor, Jaap Kroonenburg, gives a tribute concert for this outstanding person in the Dutch organ history.

Economics.

Economically, at first the fishery was important in Maassluis. In the second half of 19th century and in the 20th century the town became world famous because of the towing company L. Smit & Co and the salvage company W.A van den Tak, after the merger in short known as Smit-Tak.

History of the National Towage Museum

A number of individuals who took an interest in towage matters, the towage society "Lekko", the towage companies Smit International and Wijsmuller of IJmuiden together with the Community of Maassluis took an initiative to establish a towage museum in Maassluis.

The tiny but beautiful old town hall built in 1676 had grown too small for its original function and was abandoned. Unfortunately, the architect is still unknown. The building has the characteristics of the architecture of the classical period and has been equipped with a hipped roof with brick-layed corner chimneys and a wooden ridge-turret. A herring-buss serves as a weather vane. The dormer-windows have been decorated with herrings, to keep the memory alive, that the wealth of the town was a result of the profitable fishery activities.
During the period 1971-1973 the building has been restored thoroughly.

Since 1979Mssls Kon. Wilhelmina 19-9-1924 the National Towage Museum has its base in the old town hall. The premises are very well suited to serve as a museum.
The Burgemeister and Chairmen of the Executive Commitees College offered the old town hall for free. As for the location, a better one was hardly to find in Maassluis, right behind the old inner harbour, that makes the atmosphere of ancient times visible.
Thus, the accomodation was provided for, but... there was still no collection. The towage companies did not have a lot to offer from the past, much material had gone lost during the second world war and the disastrous flood of 1953.
Nevertheless, the inventive board members of those days succeeded in collecting objects from everywhere. They provided for ship models, photographs, drawings, cables, medals and so on.
Even an original radio cabin from 1912 was installed, that is still to be seen in the museum!
On april 18th 1979 the Nationaal Sleepvaart Museum officially was declared open and within a year the museum had already welcomed more than 15.000 visitors!
Since then the museum's collection has expanded enormously.
Within a period of 10 years the museum had grown beyond the limits of the accomodation. Fortunately, the neighbouring building, in the possession of the Community of Maassluis as well, came available. The "Foundation Expansion Accomodation National Towage Museum" was founded and with considerable effort of the Rotary club Maassluis the purchase price was collected.

The new expansion was declared open on august 26th 1987 by the Dutch minister of Transport and Water Management, Neelie Smit-Kroes.

The museum had grown mature.

Photo: The Dutch queen Wilhelmina, on a working visit in Maassluis on september 19th, 1924, addresses the people of Maassluis from the balcony of the today towage museum (building Hoogstraat nr. 3).

Page 21 of 26