The main objective of the Foundation National Dutch Towage Museum is to maintain a museum in Maassluis, that provides historic and contemporary information about every aspect of the Dutch deepwater, coastal and inland towing activities. This objective is met through: · collecting and exhibiting of ship models and objects used in the towing industry · collecting, maintaining and disclosure of documentation · organizing lectures and dia and film presentations, in a wide sense · to draw and interest as many and varied people as possible to get familiar with "Dutch Glory" In doing this, the National Dutch Towage Museum is…
De statuten waarin het de bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd kunnen worden opgevraagd bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum  Maassluis    Beleidsplan in hoofdlijnen  2015 – 2020  De doelstelling van het museum  De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum heeft ten doel het in stand houden van een museum in Maassluis, waarvan het verzamelgebied zich uitstrekt over alle aspecten van de Nederlandse zee- en binnensleepvaart, de aan Nederland gerelateerde offshore-industrie en het zwaar transport op zee, voor zover sprake is van een relatie met Nederland of Nederlandse bedrijven, zowel in het verleden als in het heden.  De doelstelling wordt bereikt door:  a. Het inrichten en in stand houden van passende huisvesting voor het museum, momenteel ondergebracht in…
De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum kent als organen: het algemeen bestuur en de Raad van Toezicht en Advies. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter een penningmeester en een secretaris, daarnaast zijn er nog 8 andere bestuursleden die veelal een bepaalde discipline binnen het museum vertegenwoordigen.
Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht en Advies, bestaande uit ten minste zes en maximaal negen leden.
Tentoonstellingscommissie  Het vraagt veel kennis op het gebied van de sleepvaart om iedere keer weer een aantrekkelijke tentoonstelling te maken. Dankzij een enthousiast team is dat al 35 jaar gelukt.  Automatiseringscommissie Dat konden de oprichters van het sleepvaartmuseum toen niet bedenken dat een heel belangrijk deel van het museum gevormd zou worden door een omvangrijk automatiseringsnetwerk. Een enthousiast team van vrijwilligers is continu druk bezig om op dit gebied het museum up-to-date te houden.
Het Nationaal Sleepvaartmuseum kent twee categorieën jaarbijdragen: "meevarende bemanningsleden" en "donateurs". Dat kunnen zowel personen als rechtspersonen zijn. · Meevarende bemanningsleden hebben gedurende het jaar waarin zij hun bijdrage voldaan hebben gratis toegang tot het museum en tevens de mogelijkheid hun ideeën en suggesties tijdens speciale bijeenkomsten naar voren te brengen. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging. De bijdrage als meevarend bemanningslid is € 100,- per jaar. · Donateurs hebben voor het betreffende donatiejaar gratis toegang tot het museum. De donateursbijdrage is € 25,- per jaar. Heeft u ook interesse als particulier persoon, of als bedrijf het Nationaal Sleepvaart Museum te steunen , dan…
Het Nationaal Sleepvaart Museum mag zich verheugen in een flink aantal organisaties die het museum een warm hart toedragen. Zij ondersteunen het museum niet alleen met financiele middelen, maar staan het bestuur ook met raad en daad terzijde. Tot onze partners mogen wij een aantal grote sleepvaart- en bergingsbedrijven rekenen, maar ook bevinden zich hieronder maritieme toeleveranciers, culturele fondsen en de Gemeente Maassluis. Onze partners in de sleepvaartbranche hebben een afgevaardigde in de Raad van Toezicht en Advies, zoals de naam al zegt een advies- en controleorgaan, dat eens per jaar bijeenkomt om belangrijke issues en het beleid van het…
De contactpersonen voor de diverse disciplines bij het Nationaal Sleepvaart Museum zijn: Voorzitter: C.J. van Essen Vicevoorzitter: N.C.H. Giltay Secretaris: T. van de Waardt Financiën: M.L. Boekestijn Tentoonstellingen: J.M. de Klerk Automatisering: W.B. de Snaijer