Friday, 08 August 2014 11:30

Tugboat Harbour Foundation Maassluis

| |

The Tugboat Harbour Foundation Maassluis (in Dutch: Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM)) is a cooperation of the Foundation "Dutch Glory" (tugboat FURIE), Foundation "Help the HUDSON", Foundation Maritime Collection Rijnmond (tug ELBE), Foundation for the preservation of the salvage vessel "BRUINVISCH" and the Foundation National Towage Museum. The SSM related ships ADRIAAN, DELTA, KRIMPEN and MAASSLUIS are also part of the Tugboat Harbour Foundation Maassluis.
In the board of the overall Tugboat Harbour Foundation Maassluis a representative of every individual foundation has a participating seat.
The Tugboat Harbour Foundation Maassluis looks after the interests of the participating foundations and takes care of promotion and development of the tug harbour.
Organizing the nautical festivities in Maassluis and participating in similar events hosted by other organisations, such as "Dordt in Steam" (Dordrecht) and the World Port festival in Rotterdam, are some of the promotional activities of the Tugboat Harbour Foundation Maassluis.
The Tugboat Harbour Foundation Maassluis will also be present with an information stand at the commercial exhibition "Europort", that takes place once in a two-year period in exhibition building complex "Ahoy", Rotterdam.

\r\n

sleepboothaven2If you like to get better acquainted with the Tugboat Harbour Foundation Maassluis and her members, please read the following:

\r\n

The Tugboat Harbour Foundation Maassluis promotes the interests of the partners of the one and only tugboat museum harbour in the world, located in Maassluis, Holland.
The cooperation between the participating individual foundations of the Tugboat Harbour Foundation Maassluis is a unique one. The participants represent an impressive collection of cultural heritage. On the address Hoogstraat nr. 1-3 is since 1979 established the Tugboat Harbour Foundation Maassluis. The last Dutch seagoing steam tug FURIE and museum tugboat HUDSON have their berths here as well. Moored to the special for this purpose constructed floating jetty at the opposite site of the harbour are the salvage vessel BRUINVISCH and the harbour tugs MAASSLUIS, KRIMPEN and ADRIAAN. In the outer harbour you will find the seagoing tug ELBE.
These ships and the towage museum belong to a unique collection, that has an important ensemble value.
The Tugboat Harbour Foundation Maassluis is the first "port of call" for the participants as for the collectivity, and offers the individual foundations a facilitating as well as a promotional umbrella .

\r\n

Nationaal sleepvaart museum maassluisThe National Dutch Towage Museum

\r\n

On April 18th 1979 the National Dutch Towage Museum opened her doors for the public for the first time, with the support of a lot of festivities. On April 18th 2014 that was exactly 35 years ago. During this period of 35 years we have proven to be a unique museum in Maassluis. This jubilee has a reason: being able to organize every year two attractive expositions that highlight a special subject on the towage or salvage sector.
On this website you will find a lot of interesting facts and other information and unique photographs related to the towing business and the National Dutch Towage Museum in Maassluis. This museum is the only museum in the world that owns a collection that is solely related to the towage sector.
We offer the visitor wide and comprehensive information about the history and development of the Dutch towing business in the broad sense.
We also pay attention to related activities, such as rescue and assistance at sea, salvage, diving, offshore and heavy transport.
Apart from the permanent exposition, the museum offers exchange exhibitions on a regular basis, in which special subjects concerning the rich history of towing are extensively being highlighted.
The museum collection comprises photographs, paintings, tugboat models, towing materials, instruments, apparatus, tools, special decorations and possessions of legendaric crew members, radio cabins, a ship's bridge/wheelhouse and a ship simulator.
The museum is also the owner of a library and a documentation center with log books, paper clippings, photographs, videos, construction plans of tugboats, a film system and a visitor's information system.

\r\n

The ships in alphabetical occurrence:

\r\n

ADRIAAN (Kooren KOTUG) (2)Adriaan

\r\n

Former harbour tug of towage company Adriaan Kooren, Rotterdam, year of build 1957, engine power 375 hp.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

BRUINVISCHBruinvisch

\r\n

De BRUINVISCH is de laatst overlevende van een generatie vooroorlogse bergingsvaartuigen van het zgn. "blazer" type, een scheepstype dat oorspronkelijk in gebruik was bij de vissers van de Zuid-Hollandse eilanden. Het schip is gebouwd in opdracht van W.A. van den Tak's Bergingsbedrijf, het latere Smit-Tak, en heeft decennia lang Maassluis als thuishaven en uitvalbasis gehad. Van 1937 tot haar verkoop naar Spanje in 1990 heeft de BRUINVISCH onder Nederlandse vlag gevaren. Het 24 meter lange bergingsvaartuig bleek een succesvol en veelzijdig scheepje. Behalve bij talloze bergingen verleende ze tevens assistentie bij het leggen van pijpleidingen, seismisch onderzoek t.b.v. de oliewinning op zee, duikwerkzaamheden en het traceren en opvissen van verloren ankers en -kettingen. Haar indrukwekkende carrière onder Nederlandse vlag omvat verder o.m. de omvangrijke wrakopruimingswerkzaamheden in de Nieuwe Waterweg na de Tweede Wereldoorlog en de beroemde bergingsoperaties in het Suezkanaal onder auspiciën van de Verenigde Naties in 1957. Dankzij bemiddeling van de heer Luuk Vroombout, directeur van Alphatron Marine, werd de firma Kahn Scheepvaart, generaal agent van rederij Jumboshipping, bereid gevonden om dit stukje maritiem erfgoed aan boord van een van haar zwareladingschepen van Cartagena naar Rotterdam te vervoeren.

\r\n

Elbe (4)Elbe

\r\n

Eigenaar van de ELBE is de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond. Voorzitter Hans Hoffmann van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (SMCR) was een van de initiatiefnemers van het eerste uur om de ELBE weer in haar oude staat te herstellen. In samenwerking met het Havenmuseum in Rotterdam werd de ELBE in 2002 overgenomen van de toenmalige eigenaar Greenpeace. Het Havenmuseum werd de nieuwe eigenaar, voor het beheer van de zeesleper werd de SMCR opgericht. In 2005 is de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond naast beheerder ook eigenaar geworden van het schip. Het Havenmuseum blijft op adviesbasis verbonden met de ELBE.
De ELBE is begonnen aan haar vierde leven, als gerestaureerde zeesleper, beschikbaar voor het publiek. U kunt de ELBE bezoeken in haar thuishaven Maassluis, tijdens maritieme evenementen in binnen- en buitenland, maar ook een vaartocht maken met dit unieke varende monument, als laatste nog varende zeesleper van Smit. Deze sleepbootrederij besloot de ELBE in 1976 af te stoten en ten verkoop aan te bieden. Een van de voorwaarden hierbij was, dat de sleper niet in handen van een concurrent mocht komen. Met de verbouwing tot loodsvaartuig, waarbij uiteraard de sleeplier werd verwijderd, zou de Elbe een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

\r\n

Furie (06)Furie

\r\n

Stichting Hollands Glorie is de beheerder van de stoomsleepboot FURIE. Afkomstig van de werf Bodewes te Martenshoek (1916), zette de FURIE haar loopbaan in 1919 voort als Holmen ("het hout"), later Holmvik ("houtbaai") in Zweden bij het houttransport over de rivieren en de Oostzee aldaar. Het schip werd in 1976 aangekocht door de AVRO voor de televisieserie "Hollands Glorie", naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog. Sinds 1979 is zij eigendom van de Stichting Hollands Glorie in Maassluis, alwaar zij weer geheel in de oude staat, luister en glorie is gebracht. Als laatste zijn in 2013 alle 200 vlampijpen van de machine vervangen. De FURIE is thans de enige operationele stoomzeesleper van Nederland.

\r\n

Hudson 2Hudson

\r\n

Museumschip HUDSON, voormalige zeesleper van L. Smit & Co Internationale Sleepdienst en daarna geexploiteerd als drijvende ijsfabriek in Noord-Afrika. Bouwjaar 1939, vermogen 750 pk.

\r\n

Krimpen (5)Krimpen

\r\n

Voormalige Rotterdamse havensleepboot van Smit Internationale, bouwjaar 1954, 300 pk.

\r\n

Maassluis-2012-05-12LvdMMaassluis

\r\n

Vele oudere Maassluizers kunnen zich de havensleper MAASSLUIS wellicht nog goed herinneren. Haar bij- en koosnaam was "het Maassluisje". De kleine maar krachtige havensleper was dan ook speciaal gebouwd voor werkzaamheden in en rond de Maassluise haven. Scheepswerf De Haas - toen scheepswerf Zorg en Vlijt genaamd - verkreeg in 1948 van de Internationale Sleepdienst Maatschappij opdracht tot het bouwen van twee kleine slepers voor inzet in het Rotterdamse havengebied. De MAASSLUIS verkreeg als thuishaven Maassluis en de tweede sleper kreeg de naam VLAARDINGEN met als thuishaven Rotterdam.
Vanaf 10 februari 1949 tot begin 1969 verrichte de MAASSLUIS allerlei sleepwerk en andere hand- en spandiensten die direct te maken hadden met de zeesleepvloot van Smit die in Maassluis hun thuishaven had. De MAASSLUIS verleende dan ook assistentie aan de eens omvangrijke vloot zeeslepers die het Smit concern bezat bestaande uit maar liefst 21 zeesleepboten. Veel opvarenden van de zeeslepers van Smit zullen zich de MAASSLUIS herinneren als het slepertje dat langzij kwam als zij met hun sleper de Nieuwe Waterweg opkwamen en alvast de koffers ophaalde of liever nog alvast familieleden aan boord bracht. Grote of kleine eenheden uit de Smit vloot werden door "het Maassluisje" geassisteerd bij het in- en uitvaren van de Maassluise haven die bij de kapiteins bekend stond als dat rotgat waar je met veel stuurmanskunst zonder schade in moest zien te komen, want de baas keek veelal mee. Toen de zeeslepers groter werden en Maassluis steeds minder werd aangedaan besloot de toenmalige directie van Smit het scheepje af te stoten en onder te brengen bij het dochterbedrijf Eerland te Rotterdam.
Op initiatief van de heer Luuk Vroombout, directeur van Alphatron, werd de stichting Maritiem Erfgoed Maassluis opgericht als toekomstige eigenaar van "het Maassluisje" en werd de koop gesloten.

\r\n

DELTA 02306810 KDSC07861Delta

\r\n

Op 14 november 2000 is de motorsleepboot DELTA, van de familie van Deijk, door de stichting Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen erkend als varend monument.
De DELTA, een motorsleepboot uit 1946, heeft Maassluis als thuishaven en wordt momenteel met veel plezier voor de recreatievaart gebruikt. De 16 meter lange en 4.20 meter brede sleepboot biedt veel ruimte. De boot heeft tot 1982 heel wat beroepsmatig werk verzet. In opdracht van de heer Van Riemsdijk, wonende te Maasbracht, is zij in 1946 voor ƒ 50.000,- gebouwd bij de werf S. Seymonsbergen te Amsterdam. In 1948 werd de PETRONELLA, dat is haar oorspronkelijke naam, verkocht aan de heer B.C. de Bot. Deze woonde ook in Maasbracht en noemde haar GERCOR. Hij heeft de GERCOR 22 jaar in zijn bezit gehad en woonde er op met zijn vrouw en 3 kinderen. Net na de oorlog heeft de boot een tijd lang met een bok gevaren om de gezonken schepen, die in de Maas lagen, te lichten. In die tijd was de sleepboot een hele krachtpatser. De boot is uitgerust met een 3 cilinder INDUSTRIE type 3VD6A ,150 pk, bij 330 omwentelingen p/min. Het is de motor van de voormalige vissersboot ''KW 28''. In 1970 verkocht de heer De Bot de GERCOR aan de heer A.J. van der Hurk. Deze noemde de boot toen ELDORADO.