Permanente tentoonstelling


De permanente tentoonstelling omvat de geschiedenis van de Nederlandse sleep- en duwvaart in de meest uitgebreide zin. Het museum beschikt over zo'n 300 modellen, waarvan er ca. 200 voortdurend getoond worden. De overige staan in depot en kunnen desgevraagd eveneens worden bezichtigd. Aan de hand van deze modellen en andere voorwerpen wordt een overzicht gegeven van alle vormen van de Nederlandse sleep- en duwvaart. Ook wordt aandacht besteed aan aanverwante werkzaamheden, zoals hulpverlening ter zee, berging, het duikbedrijf, bokkenwerk, offshore-werk en de uit de sleepvaart voortgekomen bedrijfstak "zwaar transport". 

In het museum is een onderverdeling gemaakt naar werkgebied: er is een zeezaal, alwaar de "deepsea" sleepvaart op de zeeën en oceanen wordt belicht. Voorts is er de havenzaal, die in het teken staat van de havensleepdienst: het in- en uitbrengen en aan- en ontmeren van zeeschepen. Verder is een aparte afdeling in het leven geroepen voor de geschiedenis van de Rijn- en binnensleep- en duwvaart. Tenslotte wordt in de bergingszaal een aantal bergingsvaartuigen en bokken gepresenteerd. Ieder van deze onderwerpen kent haar eigen karakteristiek, scheepsvormen en voorwerpen.

Het museum is voor de oudere generatie een weerzien met het verleden. De jongeren kunnen ervaren wat hun voorvaderen sinds meer dan anderhalve eeuw hebben gepresteerd in deze bijzondere tak van de scheepvaart.