Wisseltentoonstelling 74: Anderhalve eeuw Waterweg

Hornland en Pres Pierre Angot gezonken NSM 3

….VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SLEEPVAART EN BERGING….

De Waterweg heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling en wereldwijde faam van de Nederlandse sleepvaart. Wat zich op en rond deze waterweg heeft afgespeeld op sleepvaartgebied is nu te zien in de nieuwste wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis, die loopt van 7 mei t/m 6 november 2022.
Allereerst wordt een beeld gegeven van de doorgraving bij Hoek van Holland, de eerste schepen die van de waterweg gebruik maakten en de verbeteringen van de veiligheid van de vaarweg. De onofficiële opening van de Waterweg werd verricht door een sleepboot.
De opmerkelijkste calamiteiten en bergingen uit 150 jaar zijn te zien. In de tijd dat zeilschepen veelvuldig Rotterdam bezochten kwamen strandingen vaak voor. De ramp met de Berlin of de Schelde die de Soerakarta probeerde te bergen zijn slechts twee voorbeelden van ernstiger ongelukken die op de tentoonstelling ruim aandacht krijgen.
De Tweede Wereldoorlog bracht de scheepvaart vrijwel tot stilstand. Tijdens de eerste dagen werden verschillende schepen het slachtoffer van het oorlogsgeweld.
Veel bijzondere en steeds grotere schepen en objecten zijn de waterweg in de loop der jaren gepasseerd: droogdokken, tinbaggermolens, booreilanden, offshore constructies, uitzonderlijk vervoer met zwaar transport schepen en steeds reusachtiger wordende tankers, bulkcarriers en cruiseschepen.
De tentoonstelling Anderhalve eeuw waterweg geeft zo een uiterst boeiend beeld hoe de sleepvaart en berging aan het succes van de waterweg hebben bijgedragen, en nog steeds doen.
De opening van de tentoonstelling werd verricht door de heer Henk van der Lugt, voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt door het Museum een bijzonder fraai boek uitgegeven van de hand van Nico J. Ouwehand. Het eerste exemplaar werd tijdens de opening overhandigd aan de burgemeester van Maassluis.

Een uitgebreide beschrijving van de tentoonstelling is te vinden in de tentoonstellingswijzer, die in het museum verkrijgbaar is; door onderstaande link aan te klikken verschijnt de verkorte tentoonstellingswijzer, die u vervolgens kunt openen en lezen: