Het Nationaal Sleepvaart Museum beschikt over zo'n 200 scheepsmodellen. De meeste zijn in eigendom, een aantal in (langdurig) bruikleen. Daarnaast kan voor speciale gelegenheden zoals exposities een beroep worden gedaan op (sleepvaart)bedrijven en particulieren om de in hun bezit zijnde modellen tijdelijk aan het museum ter beschikking te stellen. Reserve collectie (depot) Niet alle objecten in onze collectie worden permanent getoond. Deze zgn. reserve objecten zijn opgeslagen in het depot. Wij adviseren u voordat u ons bezoekt en een speciaal object wilt zien, ons hierover te bellen of mailen. Als dit object niet in de permanente tentoonstelling is opgenomen, kunt…
Het Nationaal Sleepvaart Museum is in het bezit van zo'n 120.000 sleepbootfoto's, waaronder vele unieke opnamen. Gemiddeld komen daar dagelijks nog eens tientallen bij. Het merendeel is digitaal verkregen of naderhand gedigitaliseerd. Er is een project gaande om uiteindelijk alle foto's digitaal in opslag en geindexeerd te hebben, waardoor het raadplegen aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt wordt.
Het Nationaal Sleepvaart Museum beschikt over zo'n 200 films over de sleepvaart en andere aanpalende onderwerpen, zoals de geschiedenis van Maassluis. De films zijn opgenomen in het Filmsysteem (FS). Als bezoeker van het museum kunt u dit systeem zelf via een touchscreen bedienen en de gekozen film(s) bekijken.
Het Nationaal Sleepvaart Museum is in het bezit van een bibliotheek met een unieke verzameling boeken over de scheepvaart, in zonderheid over de sleepvaart. Hiertoe behoren ook de scheepsregisters van bijvoorbeeld Lloyd's. Onze lectuur is veelal afkomstig van vrijgevigheid en nalatenschappen. Als bezoeker van het museum kunt u deze boeken inzien. Bent u in het bezit van boeken over de scheepvaart en wilt u deze wegdoen, zouden wij het erg op prijs stellen als u daarvoor het museum gedenkt.Een aantal boeken worden ook te koop aangeboden. U kunt deze aanschaffen in het museum, op de jaarlijkse boekenmarkt of via de…
Het Nationaal Sleepvaart Museum biedt een groot palet aan tijdschriften en periodieke uitgaven over de scheep- en sleepvaart. Een gedeelte daarvan wordt momenteel gedigitaliseerd aan het museum aangeleverd. Oudere niet gedigitaliseerde uitgaven worden momenteel ook ingescand en electronisch opgeslagen. Wij beschikken onder andere over vrijwel alle jaargangen van: De Beting Wijsmuller Lekko Schip en Werf De Blauwe Wimpel Scheepvaartniews Lloyd's Register en meer....
Het Nationaal Sleepvaart Museum is in het bezit van een aantal prachtige maritieme schilderijen. Een gedeelte daarvan bevindt zich in het museum, een ander gedeelte is in opslag. Aan het museum is o.a. de bekende haven- en zeeschilder Hans Breeman verbonden. Een van zijn laatste schilderijen toont de Shelltanker "Kryptos" uit 1955.
In het Nationaal Sleepvaart Museum kunt u tal van voorwerpen en onderdelen aantreffen die in de sleepvaart werden en worden gebruikt. Een gedeelte daarvan is in opslag op een andere locatie. Mc Elroy poster Een van de vrijwel unieke voorwerpen is de Mc Elroy poster (foto´s hieronder). Onlangs is het Nationaal Sleepvaart Museum in het bezit gekomen van een reprint van dit unieke object: Een op 11 februari 1943 uitgegeven poster door de firma McElroy ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de Veteran Wireless Operators Association. De originele poster is in het bezit van de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland.Op…
In de loop der jaren is het Nationaal Sleepvaart Museum in het bezit gekomen van een groot aantal bouwtekeningen van (meest Nederlandse) sleepboten en bergingsvaartuigen. Kopieën hiervan kunnen op verzoek tegen betaling worden toegezonden of afgehaald. Indien u belangstelling heeft, kunt u onderstaande keuze maken en het daarna getoonde formulier zo volledig mogelijk invullen en verzenden. Het document wordt daarna automatisch naar ons museum verstuurd.

Aanvraag voor afdruk bouwtekening

Vul uw naam in

Vul uw straatnaam inclusief huisnummer in

Vul uw postcode in

Vul uw woonplaats in

Vul uw telefoonnummer in

Vul een geldig e-mailadres in.

Aanvrager doet verzoek aan NSM voor een afdruk van de volgende tekening.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Aanvrager gaat hiermee akkoord en betaalt contant of ontvangt een betaalverzoek. De prijs wordt bepaald door aantal en kwaliteit. Wij nemen nog vooraf contact met u op.

Ongeldig