De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum heeft ten doel het in stand houden van een museum in Maassluis, waarvan het verzamelgebied zich uitstrekt over alle aspecten van de Nederlandse zee- en binnensleepvaart, zowel in het verleden als het heden. De doelstelling wordt bereikt door: · het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen · het verzamelen en bijhouden en ter inzage geven van documentatie · het organiseren van lezingen, dia- en filmvoorstellingen, alles de sleepvaart in ruime zin betreffende · een zo breed mogelijk publiek te trekken om kennis te nemen van Hollands Glorie Het Nationaal Sleepvaart Museum levert hiermede een belangrijke bijdrage…
De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Haar RSIN nummer is 005189287. Alle ANBI instellingen moeten diverse gegevens openbaar maken via een internetsite om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Dit zijn onder andere de doelstelling en financiën. U vindt deze informatie elders in deze website. Onze exposities trekken bezoekers van heinde en verre. Deze bezoekers kunnen met het innovatieve Bezoekers Informatie Systeem (BIS) extra informatie krijgen van de nieuw vormgegeven collectiepresentaties. Hiermee is het museum een belangrijke speler geworden in de landelijke maritieme museale wereld en…
De statuten waarin het de bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd kunnen worden opgevraagd bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum  Maassluis    Beleidsplan in hoofdlijnen  2015 – 2020  De doelstelling van het museum  De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum heeft ten doel het in stand houden van een museum in Maassluis, waarvan het verzamelgebied zich uitstrekt over alle aspecten van de Nederlandse zee- en binnensleepvaart, de aan Nederland gerelateerde offshore-industrie en het zwaar transport op zee, voor zover sprake is van een relatie met Nederland of Nederlandse bedrijven, zowel in het verleden als in het heden.  De doelstelling wordt bereikt door:  a. Het inrichten en in stand houden van passende huisvesting voor het museum, momenteel ondergebracht in…
De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum kent als organen: het algemeen bestuur en de Raad van Toezicht en Advies. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter een penningmeester en een secretaris, daarnaast zijn er nog 8 andere bestuursleden die veelal een bepaalde discipline binnen het museum vertegenwoordigen.
Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht en Advies, bestaande uit ten minste zes en maximaal negen leden.
Tentoonstellingscommissie  Het vraagt veel kennis op het gebied van de sleepvaart om iedere keer weer een aantrekkelijke tentoonstelling te maken. Dankzij een enthousiast team is dat al 35 jaar gelukt.  Automatiseringscommissie Dat konden de oprichters van het sleepvaartmuseum toen niet bedenken dat een heel belangrijk deel van het museum gevormd zou worden door een omvangrijk automatiseringsnetwerk. Een enthousiast team van vrijwilligers is continu druk bezig om op dit gebied het museum up-to-date te houden.
Het Nationaal Sleepvaartmuseum kent twee categorieën jaarbijdragen: "meevarende bemanningsleden" en "donateurs". Dat kunnen zowel personen als rechtspersonen zijn. · Meevarende bemanningsleden hebben gedurende het jaar waarin zij hun bijdrage voldaan hebben gratis toegang tot het museum en tevens de mogelijkheid hun ideeën en suggesties tijdens speciale bijeenkomsten naar voren te brengen. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging. De bijdrage als meevarend bemanningslid is € 100,- per jaar. · Donateurs hebben voor het betreffende donatiejaar gratis toegang tot het museum. De donateursbijdrage is € 25,- per jaar. Heeft u ook interesse als particulier persoon, of als bedrijf het Nationaal Sleepvaart Museum te steunen , dan…
Het Nationaal Sleepvaart Museum mag zich verheugen in een flink aantal organisaties die het museum een warm hart toedragen. Zij ondersteunen het museum niet alleen met financiele middelen, maar staan het bestuur ook met raad en daad terzijde. Tot onze partners mogen wij een aantal grote sleepvaart- en bergingsbedrijven rekenen, maar ook bevinden zich hieronder maritieme toeleveranciers, culturele fondsen en de Gemeente Maassluis. Onze partners in de sleepvaartbranche hebben een afgevaardigde in de Raad van Toezicht en Advies, zoals de naam al zegt een advies- en controleorgaan, dat eens per jaar bijeenkomt om belangrijke issues en het beleid van het…
De contactpersonen voor de diverse disciplines bij het Nationaal Sleepvaart Museum zijn: Voorzitter: C.J. van Essen Vicevoorzitter: N.C.H. Giltay Secretaris: T. van de Waardt Financiën: M.L. Boekestijn Tentoonstellingen: J.M. de Klerk Automatisering: W.B. de Snaijer
Het Nationaal Sleepvaart Museum heeft ingevolge haar informatieplicht als ANBI instelling haar meest recente jaarrekening gepubliceerd. Het RSIN identificatienummer is 005189287. Door op de knoppen hieronder te klikken, kunt u de jaarrekening en het standaardformulier publicatieplicht downloaden en raadplegen. 
Het Nationaal Sleepvaart Museum brengt na afloop van elk jaar een jaarverslag uit over de afgelopen periode. Voor geinteresseerden bevat dit document interessante informatie en geeft een goed inzicht in de activiteiten en de ontwikkelingen m.b.t. de collectie en de organisatie van het museum. Door op de knop hieronder te klikken, kunt u dit document downloaden en raadplegen.
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) Inleiding Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ter bescherming van natuurlijke personen van kracht geworden. Ook voor een betrekkelijk klein museum als het Nationaal Sleepvaartmuseum heeft dat gevolgen. Wij hebben sindsdien dan ook meer verplichtingen t.a.v. het verwerken en borgen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe de persoonsgegevens in het museum worden opgeslagen, bewaakt en gebruikt om aan de AVG regels te voldoen. Hoe bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens? Voor het bewaren van persoonsgegevens maken we gebruik van een Microsoft Access database. In dit systeem zijn de persoonsgegevens ondergebracht…