maandag, 15 december 2014 17:06

Boskalis en Kotug bundelen Europese havensleepdiensten

Boskalis Logo Royal grijsKotug International RotterdamKoninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en KOTUG International B.V. (KOTUG) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om hun Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten. Hiervoor zal een 50/50 joint venture worden opgericht met inbreng van de Europese havensleepactiviteiten van SMIT, een dochter van Boskalis, en de Europese havensleepactiviteiten van KOTUG. Met deze combinatie wordt de afrondende stap gezet in de strategie van Boskalis om de harbour towage activiteiten te concentreren in regionale partnerships, zoals eerder is gebeurd met Smit Lamnalco, Keppel SMIT en recent SAAM SMIT. Door het bundelen van krachten ontstaan kansen op zowel kosten- als marktsynergieën en wordt een efficiëntere kapitaalsstructuur mogelijk.
De reikwijdte van de samenwerking beslaat enerzijds de Belgische en Nederlandse havensleepdiensten van SMIT, en anderzijds die van KOTUG in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Door de combinatie zal een leidende dienstverlener van havensleepdiensten in Noordwest-Europa ontstaan. Gezamenlijk worden 11 havens in 4 landen bediend met een vloot van ruim 60 sleepboten. De totale omzet bedraagt circa EUR 150 miljoen en de samenvoeging zal naast operationele synergievoordelen, de gecombineerde marktposities in belangrijke mate versterken.
Met de voorgenomen transactie verwacht Boskalis bijna EUR 100 miljoen in contanten vrij te spelen, primair door de herfinanciering van de activiteiten. De uitvoering van de MoU zal plaatsvinden nadat is voldaan aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder een boekenonderzoek en goedkeuring van de toezichthouders in de betreffende landen waarop de joint venture betrekking heeft en in goed overleg met de medezeggenschap.

\r\n

Papendrecht, 15 december 2014