donderdag, 18 december 2014 00:14

25 jaar Stichting "Help de Hudson"

| |

Op 19 november 2014 is het precies 25 jaar geleden dat door een aantal vrijwilligers de Stichting "Help de Hudson" werd opgericht. De Hudson, die door de toenmalige eigenaar voor de sloop was verkocht, zou tot scheermesjes worden verwerkt als deze vrijwilligers niet hadden ingegrepen.

De Hudson gebouwd in 1939 voor L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, vertrok met haar 600 pk sterke motor op 16 April 1940 naar zee om de oorlogsjaren buitengaats door te brengen. Tijdens deze zwarte periode werd zij ondergebracht bij het Britse Ministry of War Transport. Diverse in het oog springende bergingen werden in deze jaren door haar bemanning verricht. Na 5 ½ jaar keerde zij terug in de thuishaven Maassluis en werd weer overgedragen aan haar eigenaren.

Zij heeft tot 1962 als Hudson voor de rederij vele sleepreizen en bergingen verricht, waarna zij, bij de komst van de nieuwe Hudson, werd omgedoopt tot Ebro. In 1963 echter werd zij verkocht voor de sloop. Een bedrijf in Stellendam, Nederland, kocht haar van de sloperij en verbouwde de Hudson tot een schilfer-ijsfabriek voor de visserij en zij kreeg de naam Johan-Dirk. In 1977 kreeg zij een andere eigenaar die haar de naam Elizabeth gaf. Tot ook deze eigenaar geen brood meer zag in de exploitatie van de (sleepboot) ijsfabriek. In 1989 werd zij dan ook voor de tweede maal naar de sloop verkocht. Dit was tegelijk ook het sein voor de vrijwilligers om met de sloper te gaan praten om het schip te behouden en haar in te richten als een museum.

hudson museum sleepboot maassluisDe museale functie die haar was toebedeeld zou tweedelig zijn: de sleepboot zodanig in te richten dat zij niet alleen als sleepboot voor het nageslacht zou kunnen worden behouden, maar vooral om te laten zien wat de Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog buitengaats had meegemaakt.

Na vele jaren hard werken en fondsen werven door de vrijwilligers is men er uiteindelijk in geslaagd een prachtig museumschip in de haven van Maassluis te zien liggen. Binnen in het schip kunnen bezoekers duidelijk zien hoe aan boord van zo'n toch wel klein schip, werd geleefd en gewerkt. Ook zijn de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog op zee goed weergegeven. De bezoeker kan haast voelen hoe dit moet zijn geweest.

Met trots kan men dan ook terugkijken op de 25 jaar die het schip als museum heeft mogen beleven. De vlag kan dan ook hoog in de mast worden gehesen. Het bestuur wil ik dan ook wensen dat zij nog lang deze vlag hoog in top mogen blijven voeren.

(bron: Hans van der Ster)