In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Naast een terugblik op het afgelopen kwartaal bevat het voorwoord van de voorzitter Kees van Essen deze keer een dringende oproep aan personen die mogelijk zijn geinteresseerd om suppoost of rondleider te worden zich aan te melden bij het Nationaal Sleepvaart Museum.

Eén van de activiteiten waarover te lezen is, gaat over het bezoek van een groep internationale studenten van de Erasmus Universiteit die in ons museum een rondleiding kregen en daarna een voordracht en een “Case Study” georganiseerd door Smit Salvage B.V.. Waar we trots op mogen zijn, is het gegeven dat wij het nog steeds aan kunnen tegelijkertijd twee groepen van 15 personen ruim een uur rond te leiden en ook nog in het Engels. Dat is tevens één van onze grote zorgen: de beschikbaarheid van rondleiders. We hebben gelukkig dit jaar weer het Cultuurmenu voor scholieren uit de bovenbouw van het Basisonderwijs kunnen volbrengen, maar het piept en kraakt af en toe wel. Het zal toch één van de belangrijkste uitdagingen voor het museum zijn om de komende tijd voldoende vrijwilligers te werven en zeker nieuwe rondleiders! Wij staan daar als Nationaal Sleepvaart Museum niet alléén in. Er zijn meerdere musea, ook met alléén vrijwilligers, die met dezelfde vergrijzing te maken hebben.

Lees hoe de kleine vaarsimulator op eigen doft weer geheel vaarklaar is gemaakt. De oorspronkelijke leverancier Vstep was nog wel gecontacteerd maar inmiddels was het al geklaard.

De volgende uitdaging is het operationeel maken van de grote vaarsimulator. Luuk Vroombout heeft ons museum een krachtige PC ter beschikking gesteld, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank!

Over en weer zijn onze IT’ers nog wel op bezoek geweest bij Vstep en zij in ons museum. Goed om oude banden af en toe aan te halen en kennis te nemen van de ontwikkelingen.

Om bij de les te blijven heb je ook training nodig en dat mocht de eerste groep vrijwilligers ervaren in het leslokaal van ACS. Ook dit weer in eigen beheer om de geheimen van Offi ce365 en het werken in de Cloud onder de knie te krijgen. Een duidelijke training gegeven door Kees Koree en Laurens Blom en vergezeld gaande van een keurig verzorgde handleiding om thuis te kunnen uitproberen.

Per 1 april (geen grap) zijn in ons BIS (Bezoekers Informatie Systeem) 2.553 scheepsnamen betreffende 940 schepen opgenomen.

Dat wij niet alleen sleepbootmodellen mogen ontvangen of aankopen, kunt U lezen in een bijdrage van onze penningmeester. Hij kreeg de lokale leverancier Multimate zover dat hij ons een mooi “bedekte” koelkast schonk die in de burgemeesterskamer in het geheel niet uit de toon valt. Ook hier is een bedankje zeker op zijn plaats!

Momenteel is een aantal bestuursleden en vrijwilligers druk met de voorbereiding van de viering van ons veertigjarig jubileum op zaterdag 8 juni a.s. Hoogtepunten zullen zijn de uitreiking van het nieuwe jubileumboek, de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling en de vaartocht met de “KRVE 71” voor onze vrijwilligers, donateurs en genodigden tijdens de vlootschouw. Op het moment van schrijven zijn wij middels de response op de uitnodigingen aan het inventariseren hoeveel vrijwilligers, leden van de Raad van Bestuur, donateurs, sponsoren en ander genodigden wij mogen verwachten. Omdat deze aantallen nog niet bekend zijn en om niemand teleur te stellen i.v.m. de deelname aan de vaartocht kan ik nog geen definitief programma geven. Maar zaterdag 8 juni hopen we er met zijn allen een mooie en feestelijke dag van te maken.

Onze ex-penningmeester, van wie formeel afscheid werd genomen, gaf in zijn dankpraatje aan, dat hij namens het bestuur van de Stichting Henk Fortuin (waarvan hij ook penningmeester is) graag - gezien de komende nieuwe expositie “Smit in Maassluis” - de tekening van de Caribische Zee van Henk Fortuyn aan het museum in bruikleen wilde aanbieden.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Naast een terugblik op het verstreken jaar 2018 bevat het voorwoord van de voorzitter Kees van Essen deze keer een teruggreep op een aantal recente ontwikkelingen in het Nationaal Sleepvaart Museum:

Onze ex-penningmeester, van wie formeel afscheid werd genomen, gaf in zijn dankpraatje aan, dat hij namens het bestuur van de Stichting Henk Fortuin (waarvan hij ook penningmeester is) graag - gezien de komende nieuwe expositie “Smit in Maassluis” - de tekening van de Caribische Zee van Henk Fortuyn aan het museum in bruikleen wilde aanbieden.

Er is de laatste maanden bergen werk verzet door onze vrijwilligers, leest u maar:

In deze nieuwsbrief kunt u van de hand van Nico Ouwehand lezen hoe de “Sleepvaart” aankleding tot stand is gekomen in het in oktober geopende “Hotel Maassluis”.

Hoe snel kunnen de vrijwilligers van ons museum werken en lukt het hen om ook nog 2 stuks A0-scanners aan de praat te krijgen?

Een artikel over de vernieuwde en opgefriste Haven- en Rijnvaartzaal.

Onze tentoonstellingsvoorman Hans de Klerk blikt terug op het succes van de Lego tentoonstelling. Ook de op 2 november geopende wisseltentoonstelling “Smit in Maassluis” komt natuurlijk aan de orde. Deze tentoonstelling heeft direct te maken met de opening van het “hotel Maassluis” en we hopen dat door deze interactie het voor zowel de exploitant van het Hotel als wel voor ons museum resulteert in veel bezoekers.

Zoals bekend uit voorgaande nieuwsbrieven had ons museum te maken met een Criminal Cyber Attack. Het automatiseringsteam heeft alles weer kunnen herstellen.

Het hieruit voortgekomen project met computerbedrijf ACS verloopt naar ieders tevredenheid en is bijna afgerond.

In het nieuwe jaar kijken wij uit naar ons veertigjarig jubileum. Noteert U alvast de datum van zaterdag 8 juni waarbij het museum in combinatie met de Dag van de Sleepvaart en de vlootschouw de viering zal inluiden. Ik hoop in de volgende Nieuwbrief meer informatie te kunnen geven over de invulling van de viering van ons jubileum.

Wij gaan weer een mooi museumjaar tegemoet met hopelijk de voortzetting van de tendens van een lichte groei in het aantal bezoekers.

 

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Naast een blik op de recente ontwikkelingen bevat het voorwoord van de voorzitter Kees van Essen deze keer ook een klemmend beroep op de lezer om mogelijk geinteresserde kandidaten aan te dragen voor de functie van suppoost en/of rondleider in het museum.

In het voorjaar is er door de Stichting Sleepboothaven Maassluis een Vaardag georganiseerd. Bij de Vaardag ligt de nadruk op rondvaarten van de boten die, net als ons museum, binnen deze Stichting vallen.

Tijdens een plenaire bijeenkomst op de zeesleper Elbe werd collectief afscheid genomen van onze voormalige voorzitter Karel Kaffa en penningmeester Kees Goedhart. Een verslag van de voorzitter.

Na maandenlang uit de running te zijn geweest, konden onze vrijwilligers de webcam op een nieuw frame op het dak van het museum plaatsen, de oude software vervangen en wederom in gebruik stellen. Op een later tijdstip zijn tevens twee antennes, AIS- en VHF antenne, stormvast geplaatst.

Het eerste exemplaar van de derde editie van het engelstalige handboek "Tug use in port" van de hand van onze vrijwillige medewerker Henk Hensen, werd samen met de Braziliaanse-Portugese versie door de auteur overhandigd aan de voorzitter de heer Kees van Essen van het Nationaal Sleepvaart Museum als een logische aanvulling op de bibliotheek van het Museum.

Doordat het centrale automatiseringssysteem van het museum inmiddels behoorlijk op leeftijd was geraakt en een doeltreffende beveiliging van het netwerk steeds belangrijker wordt, is het museum een samenwerking aangegaan met Allround Computer Service B.V. (ACS).

In het kader van de rubriek "Kennismaking met onze vrijwilligers" ditmaal de schijnwerper op Leo Kischemöller die in samenwerking met de IT afdeling van het museum de website en het BIS systeem onderhoudt.

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Het voorwoord komt deze keer voor het eerst van de nieuwe voorzitter van het museum, de heer Kees van Essen, die Karel Kaffa heeft opgevolgd. In een afzonderlijk gedeelte van de nieuwsbrief introduceert hij zich meer gedetailleerd.

Ook verwelkomen wij de nieuwe penningmeester, de heer Martin Boekestijn. Ook van hem treft u een uitgebreide introductie aan.

Het museum mocht weer twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen, de heren Paul Firet en Aart van Eijsden. 

In deze editie herdenken wij de heer Teunis van der Maarel, die ons helaas ontvallen is. Hij gold als de officieuze bedrijfsleider van het museum, die veel nuttig coordinerend werk deed. Hij was voor het museum een rots in de branding, iemand op wie we altijd konden rekenen en bijna altijd in het museum te vinden was.

Het verheugt ons u te kunnen berichten, dat na de Zeezaal nu ook de Rjn- en binnenvaartzaal en de Havenzaal een geheel nieuwe inrichting hebben gekregen.

Het museum heeft de beschikking gekregen over kwalitatief goede apparatuur om films en video's te digitaliseren.

Sinds de vorige uitgave van deze nieuwsbrief hebben we wederom nieuwe modellen kunnen toevoegen aan onze collectie.

Voorts een blijk van een activiteit waar ons museum ook goed in is: het op verzoek van familieleden uitzoeken hoe het vroegere zeevarenden is vergaan. Leest u het boeiende relaas over de ontsnapping van de heer Middendorp, dat wij op verzoek van zijn dochter boven water hebben kunnen krijgen aan de hand van onze archieven en andere bronnen.

Op 2 juni is de nieuwe tentoonstelling "Van bouwsteen tot sleepbootmodel" van start gegaan. Het is onvoorstelbaar hoeveel vernuft er schuilt in met Lego en andere bouwstenen vervaardigde sleepbootmodellen. De hieraan gekoppelde bouwwedstrijd was zeer succesvol. Vooral ook omdat we daarmee zoveel jongeren hebben kunnen interesseren.

Tenslotte vermelden wij voor de geinteresseerden, dat het jaarverslag over 2017 via de link en in deze website is in te zien. Het biedt een volledige weergave van alle activiteiten door en rond het museum in deze periode.

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

In deze editie herdenken wij de heer A. de Jong, vrijwilliger en voormalig penningmeester van het Museum en ook Kapitein Leen Westdijk ex L.Smit & Co, schrijver van het boek over de sleepboot “Thames” in de tweede wereldoorlog.

Sinds de vorige uitgave van deze nieuwsbrief hebben we heel wat nieuwe modellen kunnen toevoegen aan onze collectie.

Het Allemansend hebben we afgelopen december met veel plezier gevierd bij Monsieur Paul. Het is vele aanwezigen opgevallen dat bij onze vrijwilligers echt goede zangers zijn, die zo in het lokale koor kunnen meedoen.

We blikken terug op de wisseltentoonstellingen van vorig jaar. Uit de reacties uit het gastenboek blijkt hoe zeer het Nationaal Sleepvaart Museum wordt gewaardeerd. Om het aantal donateurs ( of sponsoren) te kunnen verhogen vraag ik u om met ons mee te denken en gebruik te maken van uw netwerk (ook binnen de naaste familie) om deze binnen te halen. Ik wens u veel leesplezier en onze vrijwilligers heten u van harte welkom bij de bijzondere tentoonstelling ‘van Jagen tot Onbemand’.

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Beste lezers,

Het is lang wachten geweest op deze nieuwsbrief, maar uiteindelijk is het weer gelukt. Het museum en haar team hebben zich weer goed laten zien op de Havendagen in Rotterdam. Onze kraam werd goed bezocht en dat heeft weer een positief effect gehad op onze financiele huishouding. Hiervoor mijn hartelijke dank aan hen die zich hiervoor toch een lang weekeinde hebben ingezet. Voor de deur staat de jaarlijkse Furiade ( 6-7 oktober), waarbij het museum vrij toegang geeft aan haar bezoekers, ook zullen wij weer aanwezig zijn met een paar kramen waarop wij leuke en interessante spullen te koop aanbieden. U allen bent van harte welkom. In de nieuwsbrief is veel nieuws te lezen en ook een verhaal hoe men lang geleden de paaltrek benoemde en berekende.
De Stichting Sleepboothaven Maassluis, waar het Nationaal Sleepvaartmuseum deel van uitmaakt, zal dit jaar van 7 t/m 10 november weer aanwezig zijn met een promotiestand tijdens Europort tentoonstelling in de Ahoy te Rotterddam.
We hebben ook dit jaar weer een kleine stand van 9 m2, maar wel op een prominente locatie in de centrale ontvangsthal, ons standnummer is P102.
Indien u het voornemen heeft de Europort tentoonstelling te bezoeken, stellen wij een bezoekje zeer op prijs.
Wij schenken onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen:
• De “Steenbank” en de “Symphonie”; • Twee nieuwe modellen; • De voortgang van het BIS systeem; • De “Nestor” en de SSM fi lm; • Paaltrek.
Ik verwacht dat u met veel plezier deze brief zult lezen, en dat u zeker nieuwsgierig bent geworden om het bovenstaande echt te zien. Dus wij begroeten u alvast voor het volgende bezoek aan het museum.

Karel Kaffa, voorzitter

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Beste lezers,

In deze Nieuwsbrief kunt u alles te weten komen over de giften die we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen, zoals het langdurig gebruiksrecht van een model van de stoommachine van de FURIE. Dan een goed verhaal uit Singapore door een echte Maassluizer over een sleepboot op station in het stoomtijdperk. Voorts: Dag van de Zeesleepvaart met vlootschouw Maassluis trekt 4000 bezoekers en: er is een nieuw boek verschenen over het wel en wee in de zeesleepvaart. Voor het vertonen van fotoseries is een nieuw fotoscherm opgeleverd in de Zeezaal-Havenzijde. Even wordt stilgestaan bij het afsluiten van de succesvolle expositie "FURIE 100 jaar".
Op 18 maart is de nieuwe wisseltentoonstelling van start gegaan. Het onderwerp, “Sleepboten op Station” en wat daarmee te maken heeft, heeft altijd tot de verbeelding gesproken. In de hoogtijdagen was  stationswerk vaak een gevecht met de elementen en werd er veel van de sleepbootbemanning gevraagd. De tentoonstelling gaat in op de vele aspecten van het stationswerk en wat de belangrijkste stationhavens waren. De onmisbaarheid van radiotelegrafie, om de schepen in nood te kunnen lokaliseren en met ze te kunnen communiceren en ook het Lloyd’s Open Form, de contractvorm waarmee het risicovolle werk naar waarde van de inspanning in een beloning in geld werd omgezet, worden belicht. De openingsbijeenkomst was in Museum Maasluis en de openingshandeling werd verricht door Kapitein Bert Kleijwegt die zelf lang op sleepboten heeft gevaren en dus het stationswerk in al haar aspecten aan den lijve heeft ondervonden. Tijdens het openingswoord hingen de aanwezigen aan zijn lippen toen hij anekdotes ophaalde wat het betekende om op station te liggen met het lange wachten met een eventuele bergingspremie in het vooruitzicht, het harde werken en het soms mislukken van een job. Voor de volledige tentoonstellingswijzer van  “Sleepboten op Station” opent u de volgende link: http://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/exposities/thema.
Tenslotte bieden wij u een kijkje op de mogelijke toekomstige wisseltentoonstellingen.
Wij kijken uit naar de komende maanden. Meer bezoekers is ons doel, en u kunt ons hierbij helpen door bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te delen met uw familie en kennissen. U een heerlijke lente en zomer toewensend, zien wij u gaarne weer terug in ons aller Nationaal Sleepvaart Museum!

Karel Kaffa, voorzitter

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Beste lezers,

Om te beginnen wensen wij als Bestuur al onze sponsoren, donateurs en vrijwilligers en hun naasten, een heel Gelukkig en Gezond 2017. De activiteiten in de afgelopen paar maanden waren de volgende: Als eerste wil ik de intocht van onze Goedheilig man Sinterklaas noemen, dit is een groot succes geworden voor de Gemeente en natuurlijk hebben wij als Museum daar ook van mee geprofiteerd. Maassluis heeft zich hiermee zeker op de kaart gezet voor toekomstige bezoekers. De Stichting Sleepboothaven Maassluis heeft tezamen met de andere Stichtingen een zgn. Monsterboekje uitgegeven, dat gebruikt kan worden om de verschillende schepen en het Museum te bezoeken. Een verslag hierover vindt u in deze brief.
Door schenkingen etc. heeft het Museum weer wat interessante aanwinsten verkregen, details verder in deze uitgave. Op 7 januari j.l hebben wij een Nieuwjaarsreceptie gehouden, die ondanks de slechte weersvoorspellingen toch wel goed bezocht werd. Het werd een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Tijdens de bijeenkomst hebben wij twee aftredende bestuursleden nl. Paul Alers en Kees Koree in het zonnetje gezet. Zij blijven aan als vrijwilliger en daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk, zeker gezien hun staat van dienst. Een ander afscheidnemend bestuurslid de heer Thijs de Rooij kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. gezondheidsproblemen. Later dit jaar zullen wij in kleinere kring, na een periode van 40 jaar, afscheid van hem nemen.
Paul Alers heeft een toespraak gehouden die wij hierbij toevoegen. Verder nog een bericht over ons BIS-systeem en dan bent u weer volledig bij omtrent de gang van zaken in het Museum. Het Bestuur wil u nogmaals vragen om uw best te doen meer donateurs voor het Museum aan te brengen, bij voorbaat onze dank voor uw steun en natuurlijk tot ziens in het Museum.

Karel Kaffa, voorzitter

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per e-mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Wat gaat de tijd toch snel, we zijn alweer bezig aan het laatste kwartaal van 2016. Een goed bezochte tentoonstelling met prachtige schilderijen van oude en nieuwe sleepboten is succesvol afgesloten.
Eind september is de nieuwe wisseltentoonstelling over het honderdjarig bestaan van de sleepboot “Furie” feestelijk geopend. Een verslag hiervan vindt u verderop in deze editie. Vergeet zeker niet te lezen over de prachtige litho van deze sleepboot, die natuurlijk aangeschaft kan worden via ons Museum.
Onze vrijwilligers zijn de afgelopen tijd erg druk geweest met het upgraden van het zogenaamde BIS systeem. Wat dit precies inhoudt, wordt ook voor u uitgelegd in deze nieuwsbrief.
Zoals bij iedere instelling heeft ook het Museum soms vacatures, dus indien u belangstelling heeft, aarzel dan niet hierop te reageren. Veel lees- en kijkplezier toegewenst, ook tijdens uw bezoek aan ons Museum!

 

Karel Kaffa, voorzitter

 

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

 

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

 

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per e-mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Helaas moeten wij melden dat de heer Ary Lels overleden is; op de opening van onze thema tentoonstelling was hij nog aanwezig om zijn boek “Man van de waterkant” aan ons te overhandigen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie met dit grote verlies.
Onze vrijwilligers ontvangen regelmatig giften van boeken etc, tot hun grote verrassing vonden zij twee trouwringen in een dergelijk pakket, details kunt in deze editie lezen.
Een van onze gewaardeerde vrijwilligers de heer Henk Hensen heeft onlangs een boek gepubliceerd dat het zeer belangrijke item “Tug Stability” beschrijft. Ook hier schenken wij als museum aandacht aan.
Via een nalatenschap heeft het museum een zeer interessant legaat ontvangen van Mevrouw van Dijk, de echtgenote van de Heer Aart van Dijk, bij leven directeur van de firma Eerland.
Verder kunt u ook artikelen vinden over de reünie van de firma Wijsmuller in het Telstar stadion en de uitreiking van een gedeelte van een dekplank van de “Furie”.
Natuurlijk ook een uitgebreid stuk over de nieuwe wisseltentoonstelling, die de kunst omarmt. Tot op heden is het bezoekersaantal voor deze tentoonstelling boven verwachting, dus haast u om ons te bezoeken.
U een warme en droge zomer toewensend en veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Karel Kaffa, voorzitter

 

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

 

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

 

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per e-mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

\r\n

- voorwoord van voorzitter dhr. Karel Kaffa, die het overlijden memoreert van Frits Stigter, een van de voormannen van het museum. Zijn fotocollectie is geschonken aan het museum.

\r\n

-  In deze Nieuwsbrief zijn de volgende artikelen opgenomen: de uitbreiding van onze morse decoder, een verbeterde Ship-simulator, vorderingen van ons Bezoekers Informatie Systeem waar de 1000ste sleepbootnaam ingevoerd is, een 50 jaar sleepbootgast, 21 mei Vaardag SSM, Dutch Pride en PR perikelen via TV en diverse websites.met de nieuwjaarswens, de toetreding van de nieuwe burgemeester van Maassluis tot de Raad van Toezicht en Advies en de vraag om aandacht voor de continuiteit van het donateurschap in een veranderende omgeving.

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

\r\n

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

\r\n

- voorwoord van voorzitter dhr. Karel Kaffa, met de nieuwjaarswens, de toetreding van de nieuwe burgemeester van Maassluis tot de Raad van Toezicht en Advies en de vraag om aandacht voor de continuiteit van het donateurschap in een veranderende omgeving
- verslag van de aanwezigheid van musicalzangeres Noortje Herlaar in het museum tijdens de Furieade in oktober j.l. ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Koos Karssen
- verzoek om terbeschikkingstelling van een EUMIG filmprojector
- een verhaal over de scheepsbel, haar functies toen en nu en de in het museum aanwezige originele scheepsbellen
- verslag van het jaarlijkse traditionele Allemansend, een gezellig samenzijn van de vrijwilligers, bestuur en Raad van Toezicht en Advies van het Nationaal Sleepvaart Museum
- een serie foto's van de nieuwjaarsborrel van het museum, dit jaar voor de tweede maal gehouden
- PR activiteiten: een verslag van de beurs Europort 2015, waar de Stichting Sleepboothaven en het Nationaal Sleepvaart Museum ook met een stand vertegenwoordigd waren

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

\r\n

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

\r\n

- voorwoord van voorzitter dhr. Karel Kaffa met een oproep aan belangstellenden om donateur van het Nationaal Sleepvaart Museum te worden
- Aandacht voor de strip KAPPIE van Marten Toonder, die het museum belangeloos op haar facebookpagina mag zetten, met iedere week een nieuwe aflevering/strip
- een verslag van het afscheid van de burgemeester van Maassluis dhr Koos Karssen van de Stichting Sleepboothaven Maassluis (waarvan het museum deel uitmaakt), in de vorm van een vlootschouw van vrijwel alle schepen van Maassluis, om onze dank uit te spreken voor de betekenis die de burgemeester heeft gehad voor het promoten van Maassluis en de Stichting
- een uiteenzetting van Hans van der Ster over de betekenis van de communicatie met morse apparatuur en de marconist op de vroegere zee/bergingssleepboten voor de hulpverlening aan schepen in nood
- Een verslag van de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling "Van IJ tot IJmond" over de geschiedenis en de huidige status van de sleepbootrederijen in het Noordzeekanaalgebied
- een verslag van de jaarlijkse donateursdag
- een stukje over de belevenissen van een suppoost in het Nationaal Sleepvaart Museum
- Update van het bezoekers informatie systeem in het museum, waarin de bezoeker alles kan terugvinden over de geschiedenis, technische specificaties en beeldmateriaal van een groot aantal sleepboten van toen en nu
- Piet van Roon heeft een begin gemaakt met het vervaardigen van een model van een sleepboot van bijna 25.000 pk, de ALP STRIKER, die momenteel wordt gebouwd voor rederij ALP te Rotterdam op een Japanse werf
- een nieuw object in het Nationaal Sleepvaart Museum: een morse decoder: de bezoeker kan nu zien wat hij met de seinsleutel seint
- PR-activiteiten: het museum heeft voor deze tak van sport een PR-team in het leven geroepen. Dit vakgebied wordt ook voor musea steeds belangrijker
- Het museum mag zich verheugen in een toenemende belangstelling voor de website; hierover worden enige cijfermatige ontwikkelingen getoond
- het museum zoekt regelmatig invulling van vrijwilligersvacatures: dit keer een oproep voor belangstellenden voor de functie van klusjesman (of -vrouw)

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

\r\n

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De nieuwsbrief van juli 2015 van het Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis is uit! U kunt deze vinden in de rubriek Nieuws van deze website en op facebook. Desgewenst kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van de nieuwsbrieven naar uw mail account. Dat kan via de mailfunctie in deze website onder "contact > algemene informatie". De nieuwsbrief verschijnt periodiek eens per kwartaal, in januari, april, juli en oktober. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

\r\n

- voorwoord van voorzitter Karel Kaffa
- een korte uiteenzetting van Hans van der Ster over de vroege geschiedenis van de rijnsleepvaart
- het museum heeft, met dank aan onze vrijwilliger Hans van der Pennen en het vroegere Radio Holland, de hand kunnen leggen op een reprint van de beroemde "McElroy Chart of Codes And Sinals"
- rubriek "Scheepspraat": deze maal een indruk van het specifiek binnen het vroegere Smit-Lloyd concern gangbare taalgebruik en de daarbij gebezigde uitdrukkingen
- herinneringen: over het op verzoek achterhalen en verstrekken van informatie over gebeurtenissen en zeevarenden van vroegere sleepboten, waarvoor de aanvragers het museum zeer erkentelijk zijn
- een verslag van de vaartocht van de vrijwilligers van het museum met de FURIE op 31 mei j.l.
- veranderingen in de offshore en sleepvaart sedert de jaren 50 van de vorige eeuw
- een nieuw object in het Nationaal Sleepvaart Museum: een satellietantennebol
- PR-activiteiten: nieuw logo, nieuwe website, nieuwe folder, PR- en vrijwilligersfilm, nieuwe vrijwilligers

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

\r\n

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter sprake komen:

\r\n

- voorwoord van voorzitter Karel Kaffa, die o.a. het belang van public relations voor ons museum onderstreept
- de betekenis van onze vrijwilligers en een oproep voor nieuwe medewerkers zich in te komen zetten voor het museum (ook niet-scheepvaartmensen!)
- Piet van Roon bouwde een prachtig model van het Maassluisje voor sponsor Luuk Vroombout
- rubriek "Zomaar een vrijwilliger": deze maal Hans van der Ster, ervaren kenner van de zeesleepvaart
- waardevolle schenkingen: uw oude fotoalbums of nautische boeken kunnen van grote waarde zijn voor het museum
- 70 jaar geleden: de bevrijding en een terugblik naar de ontberingen die sleepvaartmensen op zee hebben geleden gedurende de oorlog en aandacht voor hen die nooit terugkeerden
- de penningmeester benadrukt het belang van de donateurs voor het museum en is zeer tevreden over de opgeknapte muren van het depot en het archief
- in het bezoekers informatie systeem zijn inmiddels gegevens, levensloop, afbeeldingen en evt. films opgenomen van alle sleepboten van de permanente tentoonstelling en de nieuwste thema expositie (Kotug)
- de nieuwe website is inmiddels geheel operationeel en ook vertaald in het engels
- Public Relations: de Promotie- en Vrijwilligersfilm zijn vrijwel gereed en zullen binnenkort worden opgeleverd. Ook wordt een nieuwe folder voor het museum ontwikkeld. Via uitingen van de museumjaarkaartorganisatie zal het museum extra onder de aandacht worden gebracht. De laatste hand wordt gelegd aan het concept van het Promotieplan van ons museum.
Op 30 mei draagt ons museum bij aan de organisatie van de Vaardag 2015 in de haven van Maassluis.

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, bestaat de mogelijkheid u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze dan per mail toegezonden. U kunt zich hiervoor opgeven onder vermelding van uw e-mailadres via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De nieuwsbrief van januari 2015 van het Nationaal Sleepvaart Museum is uit!

\r\n

Ter sprake komen:

\r\n

- voorwoord van de voorzitter
- de dag van de donateurs
- het bekende allemansend
- info m.b.t. de promotiefilm en vrijwilligersfilm
- de verplaatsing van de centrale automatiseringsserver
- de links van het museum naar facebook en twitter
- het nieuwe logo
- de nieuwe tentoonstelling over Kotug
- de nieuwe aanwist voor het museum van het model van de Shell sleepboot PASSAAT

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Museum en tot ziens in het Museum!

De nieuwsbrief van september 2014 van het Nationaal Sleepvaart Museum is uit!

\r\n

Ter sprake komen:

\r\n

- het afscheid van Nico Ouwehand
- de status van de archiefverhuizing naar Dukdalf
- de aanschaf van het model van de sleepboot ZEELAND
- de digitalisering van het fotobestand
- het aanbrengen van de verlichting in het opengewerkte model van de NOORDZEE
- de aankondiging van het jaarlijkse Allemansend in december a.s.

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier!

De nieuwsbrief van april 2014 van het Nationaal Sleepvaart Museum is uit!

\r\n

Ter sprake komen:

\r\n

- de nieuwe inrichting van de burgemeesterskamer
- het annonceren van een nieuwe website voor het museum
- een nieuwe camera voor de webcaminstallatie
- de aquarellen van Ad Oudes
- de archiefverhuizing naar Dukdalf
- de nieuwe expositie 145 jaar sleepboothaven van Maassluis, opening op 15 mei 2014

\r\n

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

\r\n

Veel leesplezier!

De nieuwsbrief van november 2013 gaat over de nieuwe expositie "Uit de Schaduw", handelend over de gevarieerde en specialistische hedendaagse dienstverlening op zee met moderne multifunctionele sleepboten en werkschepen. Verder krijgt u een prachtig overzicht van de gereed gekomen nieuwe Zeezaal met de grote muurvitrine. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van het nieuwe bezoekers informatie systeem BIS, waarin u als bezoeker alle gegevens, foto's en dergelijke kunt opzoeken van de in het museum getoonde modellen. Tenslotte blijft niet onvermeld het leuke digitale spel dat de jeugd op een monitor kan spelen om hun kennis van de scheepvaart te testen.

\r\n

Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief in een nieuw venster te openen. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de voorbereidingen van de nieuwe wisseltentoonstelling en de modellenwand in de Zeezaal. Tevens aandacht voor een groot aantal nieuwe boeken voor de bibliotheek en andere voorwerpen.

\r\n

Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief in een nieuw venster te openen. Veel leesplezier!

In de nieuwsbrief van maart 2013 kunt u alles lezen over het nieuw uitgekomen boek De "Zeesleper 'Thames' in de tweede wereldoorlog". Ook vindt u hier de uitgebreide aankondiging van de sleepbootdag 18 mei 2013 en de nieuwe expositie "Waar zijn ze gebleven?" over het verdere wel en wee van slepers die na vele jaren trouwe dienst naar het buitenland zijn verkocht.

\r\n

Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief in een nieuw venster te openen. Veel leesplezier!