donderdag, 21 juni 2018 10:55

NSM Nieuwsbrief juni 2018

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Het voorwoord komt deze keer voor het eerst van de nieuwe voorzitter van het museum, de heer Kees van Essen, die Karel Kaffa heeft opgevolgd. In een afzonderlijk gedeelte van de nieuwsbrief introduceert hij zich meer gedetailleerd.

Ook verwelkomen wij de nieuwe penningmeester, de heer Martin Boekestijn. Ook van hem treft u een uitgebreide introductie aan.

Het museum mocht weer twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen, de heren Paul Firet en Aart van Eijsden. 

In deze editie herdenken wij de heer Teunis van der Maarel, die ons helaas ontvallen is. Hij gold als de officieuze bedrijfsleider van het museum, die veel nuttig coordinerend werk deed. Hij was voor het museum een rots in de branding, iemand op wie we altijd konden rekenen en bijna altijd in het museum te vinden was.

Het verheugt ons u te kunnen berichten, dat na de Zeezaal nu ook de Rjn- en binnenvaartzaal en de Havenzaal een geheel nieuwe inrichting hebben gekregen.

Het museum heeft de beschikking gekregen over kwalitatief goede apparatuur om films en video's te digitaliseren.

Sinds de vorige uitgave van deze nieuwsbrief hebben we wederom nieuwe modellen kunnen toevoegen aan onze collectie.

Voorts een blijk van een activiteit waar ons museum ook goed in is: het op verzoek van familieleden uitzoeken hoe het vroegere zeevarenden is vergaan. Leest u het boeiende relaas over de ontsnapping van de heer Middendorp, dat wij op verzoek van zijn dochter boven water hebben kunnen krijgen aan de hand van onze archieven en andere bronnen.

Op 2 juni is de nieuwe tentoonstelling "Van bouwsteen tot sleepbootmodel" van start gegaan. Het is onvoorstelbaar hoeveel vernuft er schuilt in met Lego en andere bouwstenen vervaardigde sleepbootmodellen. De hieraan gekoppelde bouwwedstrijd was zeer succesvol. Vooral ook omdat we daarmee zoveel jongeren hebben kunnen interesseren.

Tenslotte vermelden wij voor de geinteresseerden, dat het jaarverslag over 2017 via de link en in deze website is in te zien. Het biedt een volledige weergave van alle activiteiten door en rond het museum in deze periode.

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.