dinsdag, 22 januari 2019 12:06

NSM Nieuwsbrief januari 2019

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Naast een terugblik op het verstreken jaar 2018 bevat het voorwoord van de voorzitter Kees van Essen deze keer een teruggreep op een aantal recente ontwikkelingen in het Nationaal Sleepvaart Museum:

Onze ex-penningmeester, van wie formeel afscheid werd genomen, gaf in zijn dankpraatje aan, dat hij namens het bestuur van de Stichting Henk Fortuin (waarvan hij ook penningmeester is) graag - gezien de komende nieuwe expositie “Smit in Maassluis” - de tekening van de Caribische Zee van Henk Fortuyn aan het museum in bruikleen wilde aanbieden.

Er is de laatste maanden bergen werk verzet door onze vrijwilligers, leest u maar:

In deze nieuwsbrief kunt u van de hand van Nico Ouwehand lezen hoe de “Sleepvaart” aankleding tot stand is gekomen in het in oktober geopende “Hotel Maassluis”.

Hoe snel kunnen de vrijwilligers van ons museum werken en lukt het hen om ook nog 2 stuks A0-scanners aan de praat te krijgen?

Een artikel over de vernieuwde en opgefriste Haven- en Rijnvaartzaal.

Onze tentoonstellingsvoorman Hans de Klerk blikt terug op het succes van de Lego tentoonstelling. Ook de op 2 november geopende wisseltentoonstelling “Smit in Maassluis” komt natuurlijk aan de orde. Deze tentoonstelling heeft direct te maken met de opening van het “hotel Maassluis” en we hopen dat door deze interactie het voor zowel de exploitant van het Hotel als wel voor ons museum resulteert in veel bezoekers.

Zoals bekend uit voorgaande nieuwsbrieven had ons museum te maken met een Criminal Cyber Attack. Het automatiseringsteam heeft alles weer kunnen herstellen.

Het hieruit voortgekomen project met computerbedrijf ACS verloopt naar ieders tevredenheid en is bijna afgerond.

In het nieuwe jaar kijken wij uit naar ons veertigjarig jubileum. Noteert U alvast de datum van zaterdag 8 juni waarbij het museum in combinatie met de Dag van de Sleepvaart en de vlootschouw de viering zal inluiden. Ik hoop in de volgende Nieuwbrief meer informatie te kunnen geven over de invulling van de viering van ons jubileum.

Wij gaan weer een mooi museumjaar tegemoet met hopelijk de voortzetting van de tendens van een lichte groei in het aantal bezoekers.

 

Klik op de blauwe knop hieronder om de volledige tekst van de nieuwsbrief te downloaden.

Veel leesplezier toegewenst namens bestuur en vrijwilligers van het Nationaal Sleepvaart Museum en tot ziens in het museum!

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.