zaterdag, 13 april 2019 11:39

NSM nieuwsbrief april 2019

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Naast een terugblik op het afgelopen kwartaal bevat het voorwoord van de voorzitter Kees van Essen deze keer een dringende oproep aan personen die mogelijk zijn geinteresseerd om suppoost of rondleider te worden zich aan te melden bij het Nationaal Sleepvaart Museum.

Eén van de activiteiten waarover te lezen is, gaat over het bezoek van een groep internationale studenten van de Erasmus Universiteit die in ons museum een rondleiding kregen en daarna een voordracht en een “Case Study” georganiseerd door Smit Salvage B.V.. Waar we trots op mogen zijn, is het gegeven dat wij het nog steeds aan kunnen tegelijkertijd twee groepen van 15 personen ruim een uur rond te leiden en ook nog in het Engels. Dat is tevens één van onze grote zorgen: de beschikbaarheid van rondleiders. We hebben gelukkig dit jaar weer het Cultuurmenu voor scholieren uit de bovenbouw van het Basisonderwijs kunnen volbrengen, maar het piept en kraakt af en toe wel. Het zal toch één van de belangrijkste uitdagingen voor het museum zijn om de komende tijd voldoende vrijwilligers te werven en zeker nieuwe rondleiders! Wij staan daar als Nationaal Sleepvaart Museum niet alléén in. Er zijn meerdere musea, ook met alléén vrijwilligers, die met dezelfde vergrijzing te maken hebben.

Lees hoe de kleine vaarsimulator op eigen doft weer geheel vaarklaar is gemaakt. De oorspronkelijke leverancier Vstep was nog wel gecontacteerd maar inmiddels was het al geklaard.

De volgende uitdaging is het operationeel maken van de grote vaarsimulator. Luuk Vroombout heeft ons museum een krachtige PC ter beschikking gesteld, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank!

Over en weer zijn onze IT’ers nog wel op bezoek geweest bij Vstep en zij in ons museum. Goed om oude banden af en toe aan te halen en kennis te nemen van de ontwikkelingen.

Om bij de les te blijven heb je ook training nodig en dat mocht de eerste groep vrijwilligers ervaren in het leslokaal van ACS. Ook dit weer in eigen beheer om de geheimen van Offi ce365 en het werken in de Cloud onder de knie te krijgen. Een duidelijke training gegeven door Kees Koree en Laurens Blom en vergezeld gaande van een keurig verzorgde handleiding om thuis te kunnen uitproberen.

Per 1 april (geen grap) zijn in ons BIS (Bezoekers Informatie Systeem) 2.553 scheepsnamen betreffende 940 schepen opgenomen.

Dat wij niet alleen sleepbootmodellen mogen ontvangen of aankopen, kunt U lezen in een bijdrage van onze penningmeester. Hij kreeg de lokale leverancier Multimate zover dat hij ons een mooi “bedekte” koelkast schonk die in de burgemeesterskamer in het geheel niet uit de toon valt. Ook hier is een bedankje zeker op zijn plaats!

Momenteel is een aantal bestuursleden en vrijwilligers druk met de voorbereiding van de viering van ons veertigjarig jubileum op zaterdag 8 juni a.s. Hoogtepunten zullen zijn de uitreiking van het nieuwe jubileumboek, de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling en de vaartocht met de “KRVE 71” voor onze vrijwilligers, donateurs en genodigden tijdens de vlootschouw. Op het moment van schrijven zijn wij middels de response op de uitnodigingen aan het inventariseren hoeveel vrijwilligers, leden van de Raad van Bestuur, donateurs, sponsoren en ander genodigden wij mogen verwachten. Omdat deze aantallen nog niet bekend zijn en om niemand teleur te stellen i.v.m. de deelname aan de vaartocht kan ik nog geen definitief programma geven. Maar zaterdag 8 juni hopen we er met zijn allen een mooie en feestelijke dag van te maken.

Onze ex-penningmeester, van wie formeel afscheid werd genomen, gaf in zijn dankpraatje aan, dat hij namens het bestuur van de Stichting Henk Fortuin (waarvan hij ook penningmeester is) graag - gezien de komende nieuwe expositie “Smit in Maassluis” - de tekening van de Caribische Zee van Henk Fortuyn aan het museum in bruikleen wilde aanbieden.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.