zaterdag, 09 november 2019 00:09

NSM Nieuwsbrief oktober 2019

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Op de bekende eerste zaterdag van de maand oktober werd de Furiade voor de veertigste keer gehouden en dat allemaal in de achtertuin van ons Museum. Een verslag. 

De verkoop van het jubileumboek “Sleepvaart in Stroomversnelling” verloopt voorspoedig, zeker op evenementen als de Furiade, maar ook op de Wereld Havendagen was het een geliefd stuk verkoopwaar.

Op zowel de zaterdag als de zondag in de eerste week van september mochten wij weer met onze twee kramen staan aan de Leuvehaven bij het Buiten Museum. 

Goed nieuws is dat oproepen om vrijwilliger te worden bij ons museum in zowel De Schakel als in de “Lezers helpen lezers” rubriek in het Algemeen Dagblad hun vruchten hebben afgeworpen. In een volgende Nieuwsbrief hopen een aantal van deze nieuwe vrijwilligers zich aan u voor te stellen.

Ons museum laat zich van de beste kant zien in de Drie Maashave, door middel van een kleine expositie.

Paul Firet (woonachtig in Singapore) heeft een interessant artikel geschreven over de “oude” Hudson.

In deze Nieuwsbrief ook een vooruitblik op de volgende wisseltentoonstelling met als onderwerp “Zwaar Transport” geschreven door Nico Ouwehand. We hopen deze tentoonstelling op zaterdag 23 november te openen.

“Debiteuren/Crediteuren” komt aan de orde in een verhaal van onze penningmeester, waaruit blijkt dat je ook wel eens een bijdrage uit onverwachte hoek kunt verwachten.

Tenslotte sluit ik af met een positieve ervaring. Als Geregistreerd Museum is er buiten de vijfjaarlijkse interne audit rapportage ook de kans dat het museum een externe audit krijgt. Dat was dit jaar het geval. Met het voorbehoud dat wij het officiële verslag van de beoordelingscommissie nog moeten ontvangen en er wellicht nog wat zaken extra moeten worden veranderd of verbeterd, deed het ons genoegen om een positieve lovende beoordeling te lezen. 

Tot het einde van het jaar staan nog de medewerking van onze vrijwilligers op de stand van de Stichting Sleepboothaven Maassluis op de Europort tentoonstelling, de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling en eind december het Allemansend op het programma.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.