vrijdag, 24 april 2020 11:13

NSM Nieuwsbrief april 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter en diens belevenissen als bergingsinspecteur. "Persoonlijk doet mij de huidige situatie van beperking denken aan de periodes, die ik met bergingsteams moest ondervinden. Situaties waarbij wij onze bergingsoperatie niet mochten voortzetten vanwege claims van overheden, die niet betaald werden. Dan gijzel je gewoon de bergingsoperatie en kijken of die druk werkt."

Onze gewaardeerde medewerker Sjaak Willemstein vertelt over zijn ervaringen als rondleider/suppoost met diverse "typen" bezoekers. Via de constatering van de "Upstairs-Downstairs" situatie in ons museum (Boven zetelen de suppoosten, beneden de archiefbeheerders etc.) onderscheidt hij A. De toevallige bezoeker met een museumkaart. B. De kenners van de sleepbootwereld. C. De “oud” sleepbootmensen. D. Een bijzondere groep, die met vragen komt over familieleden, die vroeger op sleepboten hebben gewerkt. 

Een bijzonder museumstuk, dat men een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van Kapitein Vlielander: de Tampion. Geen idee wat dat is? Verder lezen!.

Via via werd ons (vrijwilligers) gevraagd om enige hand en spandiensten te verlenen. Waarvoor dan wel, zult U zich afvragen. Welnu, omdat er meerdere bewakingscamera’s geplaatst moesten worden aan het monumentale pand, waarin het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd is. Een verhaal hoe deze operatie is verlopen.

Ook het Sleepvaartmuseum in lockdown: De meesten van onze donateurs zitten thuis. Dat geldt ook voor de medewerkers van het museum. Afgesproken werd dat niet meer dan twee van onze vrijwilligers tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de geplande nieuwe tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Die zou eind april worden geopend, maar we hebben er nu een zwaar hoofd in.

In IJmuiden is het nodige veranderd. Het samenwerkingsverband tussen Iskes Towage en Svitzer Europe, dat onder de vlag van Port Towage Amsterdam opereerde, werd door de Autoriteit Consument en Markt gemaand een andere oplossing voor de samenwerking te kiezen. Die transitie is in gang gezet en als gevolg daarvan werd een belangrijk deel van de Iskes vloot door Svitzer aangekocht.

De Rotterdamse havensleepvaart heeft een geduchte verandering ondergaan. De rederij Kotug-Smit werd verkocht aan het Spaanse Boluda Towage. Dat betekent een historische ommezwaai want nooit eerder is een belangrijk deel van de havenslepers in de Rotterdamse regio in handen geweest van een buitenlands bedrijf.

Een belangrijke gebeurtenis was de aankomst op 22 maart van het nieuwe kraaneiland van Heerema Engineering, de Sleipnir. Er staan kranen op die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dat is een bijna ongelooflijke capaciteit op hijsgebied.

Het nieuwe keuze panel van het AIS systeem in het museum werd per 1 februari j.l. opgeleverd. De verwachting is, dat wij hiermee de komende vijftien jaar alle scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven en directe omgeving van Maassluis real-time kunnen blijven volgen. 

Tot slot een mededeling: Na de verzending van de nieuwsbrieven per mail bleek, dat een belangrijk deel van de geadresseerden de nieuwsbrief niet geopend hebben omdat deze waarschijnlijk in hun spambox is terechtgekomen. Dus even checken a.u.b.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.