donderdag, 29 oktober 2020 11:41

NSM Nieuwsbrief oktober 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Een update over de corona maatregelen in het museum en de beperkte openstelling van het Sleepvaart Museum op 25 juli j.l. Zie ook de mededelingen op de website en Facebook.

Belangrijk nieuws is de opening van de wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd 2” op zaterdag 27 juli, die tengevolge van de coronaproblematiek met een beperkt feestelijk tintje plaatsvond en bijgewoond werd door een al even beperkt aantal genodigden. Geen vrijwilligers, geen donateurs, sponsoren en slechts een enkeling van het bestuur en de Raad van Toezicht. Uitgenodigd om de tentoonstelling officieel te openen was mevrouw Corine Bronsveld-Snoep, wethouder Cultuur van de Gemeente Maassluis. Twee van onze tentoonstelling sponsors, de heer P. de Ruiter, secretaris van de Rotterdamse Loodsen sociëteit en de heer Luuk Vroombout namens Alphatron, waren mede getuige van de opening. Nico Ouwehand gaf als ad-interim tentoonstelling-bouwer een toelichting op de achtergronden van de tentoonstelling. Na het luiden van de scheepsbel door de wethouder, gevolgd door een korte toespraak van haar, was de tentoonstelling officieel geopend. Dank aan alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen om er weer een mooie en waardige tentoonstelling van te maken. Speciale dank aan Hans de Klerk, die bijna de hele voorbereiding kon doen, maar op het laatst door droeve omstandigheden in het gezin zijn taak niet af kon maken.

De externe audit van de Museumvereniging, welke plaatsvond in september 2019 was voor een groot gedeelte positief. Zoals gebruikelijk en zeker omdat deze audit nu getoetst wordt aan de Governance Code Cultuur 2019 waren er nog een aantal aanvullingen noodzakelijk. Gelukkig werd uitstel voor inzending van de documenten verleend van mei naar oktober. Met een aantal bestuursleden, aangevuld met de kennis van andere vrijwilligers, werd een groot aantal plannen geschreven en herschreven. De documenten zijn ingestuurd en wij hopen op een positieve beoordeling zeker omdat een gecertificeerd museum gebruik kan maken van de Museumjaarkaartfaciliteiten.

Onlangs is helaas de bekende zeeschilder, aquarellist, tekenaar en vrijwilliger Hans Breeman overleden. Hans zette zich altijd belangeloos in voor ons museum om mooie kunstwerken te maken, gebruikmakend van onder meer het archief van ons museum.

Voorzitter Kees van Essen ging samen met collega-voorzitter Cor Oudendijk van het IJmuider Zee- en Haven Museum op bezoek bij wat rest van het voormalig internationaal bergingsbedrijf Ardent en bij de weduwe van Joop Marechal. U kunt lezen hoe wij dankzij het beschikbaar komen van dit materiaal het artikelbestand van onze museumshop en onze collectie weer verrijken konden.

Met genoegen kan onze nieuwe vrijwilliger Guido Nafzger aan u worden voorgesteld. Hij is nog twee jaar van zijn pensioen verwijderd, maar nu al als suppoost aan het “inslingeren”. Guido introduceert zichzelf bij U.

Voorts het verhaal over de “opruiming” van Hans van der Ster, bekend van de website Towingline. Wanneer je besluit kleiner te gaan wonen, dan moet je wel eens wat spullen schenken om wat ruimte te creëren. Bij Hans van der Ster betreft het zijn bibliotheek en foto verzameling en hij geeft hierover een toelichting.

Leo Kischemöller attendeert de lezer op de verhalen van de zee, welke U op onze website kunt lezen. Ook verhaalt hij over de Seawolf/ex Clyde vanuit het perspectief van ons Bezoekers Informatie Systeem (BIS). Twee weken geleden bracht dit zusterschip van de Elbe weer eens een bezoek aan Maassluis. Beide schepen lagen in slagorde voor de kant. Wim de Snaijer ging een kijkje nemen en verhaalt hierover.

Wim vertelt ook over de veiligheid in en om ons museum. Dit mede naar aanleiding van de documenten zoals het nieuwe Veiligheidsplan. Het is de bedoeling om documenten, zoals het nieuwe veiligheidsplan en het ontruimingsplan, in gedrukte vorm aan de vrijwilligers toe te sturen.

Hans van der Pennen is ook als altijd actief. Hij vertelt over de toekomstplannen met de stuurhut van de Zwarte Zee. Kunnen we straks gesimuleerd varen met de Zwarte Zee en wat moet er nog allemaal gedaan worden? Hopelijk houden wij ons museum op deze manier aantrekkelijk, ook voor jeugdige bezoekers. Hans is ook bezig met het opknappen van een grote foto uit ons museum van het s.s. Rotterdam. Lees verder zijn verhaal.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners.

Wij hopen zo spoedig mogelijk met een ruimere opening onze gasten weer welkom te heten. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.