vrijdag, 29 januari 2021 14:24

NSM Nieuwsbrief februari 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


Voorwoord van de voorzitter.

Update BIS systeem: Op 31 december 2020 bevatte het Bezoekers Informatie Systeem (BIS) van het Nationaal Sleepvaart Museum de gegevens en foto’s van 1.300 schepen en 2.950 scheepsnamen.

Na de verbouwing van de Rijn- en binnenvaartzaal was er tijdelijk geen plaats meer voor de grote rijen met de schoorstenen van de diverse Rijnvaartrederijen. Inmiddels hebben we een groot deel van deze schoorstenen weer in beeld kunnen brengen.

Nieuws van de penningmeester: Het Sleepvaartmuseum heeft gelukkig nog steeds een stabiele financiële basis. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat. Rest mij nog iedereen te bedanken, die het afgelopen jaar heeft geholpen de uitgaven te beperken door zelf onderhoud te verrichten en/of door acties om de kosten voor gas en elektra te verminderen, omdat het museum wegens Lockdown gesloten was.

Lopende de tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd 2” kan men zich afvragen: “Hoe ging het met de gezinnen thuis”. Hoe konden ze aan financiële middelen komen, nu de bezetter de rederijen aan banden had gelegd en er bijna geen inkomens voor de gezinnen bleken te zijn. Dit is een vaak onderbelicht thema, maar wel zeer belangrijk voor de mannen, die in deze periode geen of weinig contact met het thuisfront hadden en ook geen weet hadden van de situatie van hun gezin. Lees hier meer over.

In het afgelopen jaar is het Museum weer een fraai model rijker geworden. Het is de Noord Holland van Bureau Wijsmuller. Het is een zgn. ATA-sleper, een van de serie-sleepboten, die in de oorlog voor de geallieerden zijn gebouwd. Deze Noord Holland was gebouwd als ATA 238 in Port Arthur-Texas, maar omdat inmiddels de oorlog was afgelopen, werd zij niet geheel afgebouwd. Pas in 1946 werd ze verder afgebouwd omdat Wijsmuller haar overnam van de Amerikaanse Marine. In juli 1947 vertrok ze naar Nederland.

Nico Ouwehand: Een poosje geleden werd ik uitgenodigd om een lezing te houden over de stadssleepdiensten van Rotterdam. Die lezing ging door Corona niet door en is inmiddels een keer of vijf uitgesteld. Daarom nu op deze plaats een beknopte uiteenzetting over dit onderwerp.

In 2020 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het pand waarin ons museum is gevestigd. De tand des tijds had er aan geknaagd. In opdracht van de Gemeente Maassluis zijn onder andere de voegen vervangen en zijn de schoorstenen gerenoveerd.

Ons museum heeft door verschillende omstandigheden en oorzaken te maken met een Project Lange Adem en wel de her-certificering van onze erkenning als “Geregistreerd Museum”. Ben je als museum geregistreerd door de Museum Vereniging dan mogen onze bezoekers gebruik maken van de Museumkaart. Een grotere aantrekkingskracht voor elk museum. Een Lange Adem project had men destijds ook bij Shell Tankers. Een aardige parallel.

Eind vorig jaar kregen we in het Museum een telefoontje met de vraag of we geïnteresseerd waren in een schilderij van de sleepboot Zierikzee met een vissersschip uit Maassluis, gemaakt door de heer Ary de Groot. Zeker omdat we weinig afbeeldingen hebben van de Zierikzee waren we zeer geïnteresseerd. Het is een fraaie afbeelding van een woeste zee met beide schepen.

Wij hopen zo spoedig mogelijk onze gasten weer welkom te kunnen heten. Even volhouden nog en blijf gezond!

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.