donderdag, 24 maart 2022 21:38

NSM Nieuwsbrief januari 2022

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen.

Aan de achterzijde van het museum, de Stadhuiskade, is een QR code aangebracht. Door deze QR-code te scannen, komen passanten op de kade snel te weten wat zich in het pand bevindt. Men krijgt onze website te zien, waarop bijvoorbeeld de openingstijden vermeld staan.

Er volgt een uiteenzetting over de geschiedenis en achtergronden van de doop van een schip. Ook wordt er een parallel getrokken met de doop van een (mensen)kind.

Sinds 1 juli 2021 is het Nationaal Sleepvaart Museum een model van stoomsleepboot Ebro rijker, voor onbepaalde tijd aan ons museum in bruikleen gegeven. De schaal van het model is 1 : 33. Het is een echt pronkstuk dat jaren bij de bouwer, Chris van ’t Hof, in zijn keuken in Rozenburg stond.

Met de Siberië een dag in het ijs, is een verhaal over deze sleepboot-ijsbreker tijdens de strenge winter van 1929. Leendert Geleijnse was één der kapiteins op het schip. Op een dag kreeg hij een groep van 5 verslaggevers en 2 persfotografen mee aan boord, die er getuige van waren hoe in de Rotterdamse Waalhaven rijnaken uit het decimeters dikke ijs werden bevrijd.

De verdere belevenissen van onze vrijwilliger-medewerker Guido Nafzger destijds als stagiair-stuurman bij Smit Internationale gedurende de periode maart 1979 – september 1979.

Het vervolg van de geschiedenis van de Rotterdamse stadssleepdiensten door onze vrijwilliger-medewerker Nico J. Ouwehand.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.