zaterdag, 23 april 2022 12:48

NSM Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen, met een vooruitblik naar de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Anderhalve Eeuw Waterweg” en de publicatie alsdan van het gelijknamige boek geschreven door Nico Ouwehand.

In het kader van deze viering heeft Wim de Snaijer in deze Nieuwsbrief al een voorschot genomen en schrijft over zijn belevenissen langs de Waterweg.

De verdere belevenissen van onze vrijwilliger-medewerker Guido Nafzger destijds als stagiair-stuurman bij Smit Internationale.

Voor ons museum zijn recent een vijftal nieuwe digitale fotolijsten aangeschaft, die het mogelijk maken om een groter deel van onze fotocollectie aan de bezoekers te tonen.

Het verhaal van de Historische Vereniging Capelle over de bevrijding uit het ijs van het s.s. “Farmsum” met assistentie van Rotterdamse ijsbrekers-havensleepboten.

Onlangs kregen we bezoek van een delegatie van Rijkswaterstaat aan ons museum. Maarten Helwig verhaalt hierover.

Natuurlijk ontbreekt een educatief maritiem gerelateerd artikel van de hand van Hans van der Ster niet: het Plimsoll-merk.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.