zaterdag, 23 juli 2022 12:50

NSM Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen, met een terugblik naar de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Anderhalve Eeuw Waterweg” en de publicatie van het gelijknamige boek geschreven door Nico Ouwehand.

We zien in deze after-corona periode een voorzichtige toename van de bezoekersaantallen en de gunstige ontwikkeling van de verkopen vanuit de museumshop, mede door de verkoop van het boek “Anderhalve eeuw Waterweg”.

In deze Nieuwsbrief kunt u separaat een verslag van de hand van Wim de Snaijer lezen over de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek “Anderhalve eeuw Waterweg”. Het boek werd door de auteur Nico Ouwehand, na zijn toespraak, uitgereikt aan de burgemeester van Maassluis Dr. Edo Haan.

In mijn rondschrijven aan alle vrijwilligers van eind december 2021 heb ik de belofte gedaan voor het nieuwe jaar 2022 in het voorjaar een wat uitbundiger Allemansend organiseren om te compenseren voor de Allemansenden van 2020 en 2021, die door de Corona beperkingen niet door konden gaan. Dit jaar werd de zeilcharter “Zeeland” gehuurd om een tocht van vier uur richting Botlek en de Wilhelminapier te maken.

We zijn de afgelopen twee en een halfjaar gedwongen om voor langere periodes het museum te sluiten. In die periodes van sluiting hebben een aantal vrijwilligers niet stilgezeten, maar is er veel onderhoudswerk uitgevoerd; ook aan de automatisering en procedure vastlegging werd veel werk verricht en audiovisuele zaken zijn verbeterd.

In het kader van ons Veiligheidsplan werd voor alle suppoosten verdeeld over twee groepen een voorlichtings- en veiligheidsinstructie georganiseerd ("sloepenrol"). Er werd voorlichting over het baliewerk en het kassaprogramma gegeven en er werd aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van het museum en het op de juiste wijze openen en afsluiten.

In deze Nieuwsbrief stelt de nieuwe vrijwilliger Rob Tas zich graag aan U voor.

Een oud sleepvaartkapitein en bergingsinspecteur die zijn sporen bij Smit en Smitwijs verdiend heeft, schept er veel genoegen in om te verhalen over de sleepreizen vaak in combinatie met bergingen. Hij doet dat in deze Nieuwsbrief over de berging van de “Goodwill”.

Een vaste bijdrage is elke Nieuwsbrief van Hans van der Ster. Hij sluit aan bij het vorige onderwerp door U in te leiden over hulpverlening en berging. Maar Hans kijkt ook naar de toekomst en presenteert een eerste artikel over de sleepboot nieuwbouw in Turkije.

Een andere Hans (van der Pennen) mag ook graag wat pennen en hij heeft een verhaal over de humor op straat.

Paul Alers haalt herinneringen op en Nico schreef weer een vervolg over de Rotterdamse Stadssleepdiensten.

Het museum stelt zich in het kader van de activiteiten welke worden ontwikkeld door het Maritiem Historisch Erfgoed open voor de deelnemers van de stadswandelingen, welke op twee zaterdagen in juli en twee in augustus gehouden zullen worden onder begeleiding van een stadsgids van de Historische Vereniging. De wandeling begint op de Hudson en eindigt in het museum.

De komende maanden zullen er plannen worden bekendgemaakt over de verdere toekomstige activiteiten ten behoeve van het Maritiem Historisch Erfgoed.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.