zondag, 23 oktober 2022 11:55

NSM Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen, met de mededeling dat ook ons museum als gevolg van de dramatisch gestegen energieprijzen niet ontkomt aan ingrijpende energiebesparingsmaatregelen, zoals mogelijke beperking van de openingstijden voor de bezoekers en de toegang tot de werkruimten door de medewerkers.

Deze zomer hebben weer enkele buitenmuseale activiteiten plaatsgevonden. Wij waren als Museum met een kraam present op de Wereld Haven Dagen in Rotterdam, en ook op de recent gehouden Furieade in Maassluis waren we met een stand “om de hoek” present. Beide evenementen werden door vele bekende en onbekende belangstellenden bezocht.

Een bijzondere activiteit was de reparatie van de getijklok in het Visserijmuseum van Breskens. In het artikel van de hand van Kees Koree kunt U over zijn belevenissen in het Zeeuwse lezen.

Wederom mogen wij, na de belevenissen rond de bulkcarrier "Goodwill" in de vorige nieuwsbrief, van een verhaal van de gepensioneerde sleepbootkapitein en bergingsinspecteur Kees Pronk over een spannende sleepreis kennis nemen.

Een verheugend bericht is, dat wij na twee jaar intensief zoeken, gelukkig een opvolger hebben gevonden voor onze vertrekkende secretaris Rien Vergeer. Momenteel wordt hij ingewerkt en per 1 januari neemt Theo van der Waardt de taken van Rien over. In deze Nieuwsbrief introduceert hij zichzelf.

Onze vrijwilliger en oud-secretaris Paul Alers schrijft een herinnering aan oud-burgemeester Hans van Es. Een man met het hart op de juiste plaats voor ons museum.

Dan, een blik op de toekomst. Er is op 4 oktober een uitvoerdersoverleg geweest betreffende het Maritiem Erfgoed-programma van Maassluis. Het startgedeelte, de wekelijkse vaarprogramma’s zijn goed bezocht. Tegelijkertijd is bekend gemaakt dat het pand Govert van Wijnkade 44 door de Gemeente Maassluis is aangekocht voor het Maritiem Erfgoed. Het persbericht hierover kunt U in deze Nieuwsbrief lezen.

Wij zijn als nieuwsbriefsamenstellers gelukkig met een aantal vrijwilligers, dat feuilletons aanlevert. Nico Ouwehand gaat weer verder met zijn verhalen over de Stadssleepdiensten en nu heeft Leo Kischemöller zijn eerste deel over de vroegere Rijnsleepvaart geplaatst (de schrijver is Pieter Klein van Vereniging De Binnenvaart). Tenslotte, last but not least, vindt u de vaste bijdragen van Hans van der Ster. Ditmaal een uitleg over het verschil tussen Paardenkracht en Kilowatt. Op basis van de rijke ervaring van Hans als technisch inspecteur en nieuwbouwbegeleider, laat hij ons daarnaast kennismaken met de sleepbootwerf Tuzla in Turkije.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.