zondag, 29 januari 2023 11:10

NSM Nieuwsbrief januari 2023

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen, met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hij refereert aan de nieuwjaarsreceptie van het museum begin januari. Meteen gevolgd door de mededeling dat ook ons museum als gevolg van de dramatisch gestegen energieprijzen niet ontkomt aan ingrijpende energiebesparingsmaatregelen, zoals de (hopelijk tijdelijke) beperking van de openingstijden voor de bezoekers van het museuim en de toegang tot de werkruimten door de medewerkers. Ook oud-secretaris Paul Alers doet ons op gloedvolle wijze ons zijn wensen toekomen, met enkele kritische kanttekeningen, zoals we van hem gewend zijn.

Tevens refereert Kees aan het afscheid van de eerste en tweede secretaris van het museum, en bestuurslid automatisering, resp. de heren Rien Vergeer, Joop Post en Wim de Snaijer. Gelukkig blijven zij aan het museum verbonden voor andere werkzaamheden en activiteiten.

Voorts noemt hij de aanstaande wisseltentoonstelling "Bouwen voor het buitenland". In deze expositie willen we laten zien dat met name in Nederland als leidende sleepvaartnatie destijds zeer veel sleepboten zijn gebouwd voor buitenlandse rederijen over de gehele wereld. De opening staat gepland op 25 februari.

In het afgelopen najaar hebben enkele buitenmuseale activiteiten plaatsgevonden. Wij waren als museum met een kraam present op de regionale boekenmarkt in centrum Koningshoek in Maassluis, een initiatief en op uitnodiging van Willem Oldenburg. Het streven is deze eenmalige activiteit een periodiek karakter te geven en qua deelnemersaantal uit te breiden. Tevens hebben wij weer een aantal groepen leerlingen van Maassluise basisscholen mogen ontvangen voor een cultureel leerproject in het museum; een bijdrage hierover van onze nieuwe secretaris Theo van de Waardt.

Ons bestuurslid Nico Giltay doet verslag van zijn bezigheden als scheepsfotograaf op en rond de Oude Maas en in het Rotterdamse. Ook rept hij over een grappige anekdote over het sleepvaartbedrijf Herman Sr., dat al haar schepen de naam geeft van een (literaire) beer. Maar hoe zat het dan met SISKIN? Lees het vermakelijke slot.

Dan, een blik op de toekomst. Nadat de gemeente Maassluis het pand Govert van Wijnkade 44 heeft aangekocht voor de huisvesting van het gehele Maritiem Erfgoed van Maassluis, waaronder ons museum, ligt de bal bij de deelnemers. Zij moeten plannen gaan maken voor de verhuizing en de inrichting van de nieuwe huisvesting.

Wij zijn als nieuwsbriefsamenstellers gelukkig met een aantal vrijwilligers, dat feuilletons aanlevert. Nico Ouwehand breit een slot aan zijn verhalen over de Stadssleepdiensten en nu heeft Leo Kischemöller zijn tweede deel over de vroegere Rijnsleepvaart geplaatst (de schrijver is Pieter Klein van Vereniging De Binnenvaart). Tenslotte, last but not least, vindt u de vaste bijdragen van Hans van der Ster. Ditmaal een uitleg over het begrip trekkracht, dat tegenwoordig meer centraal staat in de sleepvaartwereld dan pk's of kw's. Op basis van zijn rijke ervaring als technisch inspecteur en nieuwbouwbegeleider, neemt Hans ons verder mee in zijn belevenissen tijdens zijn verblijf in Turkije, toen hij daar toezicht hield op de bouw van een Smit sleper op de scheepswerf Tuzla in dat land.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.