vrijdag, 05 mei 2023 11:59

NSM Nieuwsbrief mei 2023

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter Kees van Essen, waarin hij mededeelt dat ondanks de hoge energieprijzen de kosten van verwarming beheersbaar zijn gebleven. Het museum is nu weer 5 dagen in de week open, van dinsdag t/m zondag.

Onze nieuwe wisseltentoonstelling “Bouwen voor het Buitenland” is een feit. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de opening. Wij hopen dat deze tentoonstelling weer een nieuwe impuls zal geven aan de bezoekersaantallen. Nico Ouwehand en zijn staf worden bedankt voor het voorbereiden ervan. Dit was tevens het moment dat Nico het stokje overdroeg aan zijn opvolger(s).

Hans van der Ster vervolgt ook weer zijn avonturen tijdens de nieuwbouw van sleepboten in Turkije en sluit zijn bijdrage af met een verhaal over “runners”.

Oud en Nieuw komen in deze nieuwsbrief bij elkaar door het vervolg van het verhaal over de Rijnsleepvaart in combinatie met een instrument wat heden ten dage bijdraagt aan de veiligheid op zee en binnenwateren, de AIS. Hans van der Pennen legt het u uit.

Oud sleepbootkapitein en bergingsinspecteur Kees Pronk is momenteel druk in de weer met de samenstelling van zijn toekomstige boek, waarin hij de sleepreizen en bergingen beschrijft, welke onder zijn commando of leiding werden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief weer een nieuwe bijdrage over de berging van de “Surf City”.

Onze lezers worden geattendeerd op de datum zaterdag 13 mei. Na een periode van twee jaar uitstel, mogen wij die dag weer een “Dag van de Sleepvaart“ gaan beleven. Deze dag is dan tevens de aftrap van het vaarseizoen met de “kleine vaartuigen”.

Dat wij een gastvrij Museum zijn, kunt u lezen en zien in het verslag van de uitreiking van een boekje met een Nieuw Oud verhaal van Kapitein Kappie in ons museum op zaterdag 18 maart. Op de facebook pagina en in de website van ons Museum vindt u elke week weer een nieuwe strip van Kappie en zijn avonturen. 

Voorts nieuws over het toekomstige pand van het “Living Lab”. Door het Bestuur en onze Raad van Toezicht en Advies wordt, bijgestaan door Erfgoed consultants, gekeken naar de mogelijkheden van de huisvesting van ons museum in dit van binnen nu nog kale pand.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.