zaterdag, 12 augustus 2023 10:42

NSM Nieuwsbrief augustus 2023

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van onze voorzitter Kees van Essen, waarin hij verklaart waarom er vertraging is opgetreden in het uitbrengen van deze nieuwsbrief. Hij prijst zich (ons) gelukkig met de toegenomen belangstelling van fietsende dagtoeristen en varende bezoekers voor monumentale historische havens zoals Maassluis en Woudrichem. Ook constateert hij dat deze zomer dankzij haar veranderlijk karakter bevorderlijk is voor museumbezoek.

Om ons museum toekomstbestendiger te maken worden er door de Gemeente Maassluis en de Kwartiermakers Maritiem Erfgoed ambitieuze plannen gemaakt. Concretisering en uitvoering daarvan vallen of staan altijd met de mogelijkheden tot financiering. Maar het is niet alleen geld. De ideeën over de haalbaarheid van de toekomstbestendigheidsplannen van ons museum moeten ook aanspreken.

Wij zijn met ons museum in de gelukkige omstandigheid dat door de bijdragen van sponsors en donateurs plus de opbrengsten van kaartverkoop en inkomsten uit de museumwinkel en niet te vergeten de inzet van alle vrijwilligers onze eigen broek op kunnen houden. Dat willen wij graag zo houden.

Zaterdag 24 juni was er door de “Vereniging De Sleper” een bijeenkomst in de Historische Haven van Woudrichem georganiseerd. Zo kom je er dan achter dat buiten een aantal grote verenigingen die het Varend Erfgoed van binnenvaartsleepboten en bedrijfsvaartuigen beheren ook nog kleine verenigingen bestaan. Een leuke bijkomstigheid was dat ook twee vaartuigen uit Maassluis de tocht naar Woudrichem hadden gemaakt namelijk de “Assistent” en “de Koerier”.

De Binnensleepvaart staat in deze Nieuwsbrief ook weer in de belangstelling door het vervolg artikel nummer 4 over de Rijnsleepvaart. Een bijdrage aangeleverd door Leo Kischemöller.

Hans van der Ster schrijft over de mooie onderscheiding die één van de belangrijkste sponsors van ons museum de heer Ton Kooren mocht ontvangen. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zo’n wereldbedrijf als begunstiger met de CEO Ard-Jan Kooren in onze Raad van Toezicht en Advies.

De belangstelling voor de stoomsleepvaart wordt levendig gehouden door een artikel van de hand van onze Stoomdeskundige vrijwilliger Robert Tas.

De ontwikkelingen in de Binnen berging, sleepvaart, bokken en zwaar transport staan ook niet stil. De zeegaande bokken maatschappij Bonn & Mees gaat samen met HEBO een fusie aan. HEBO nam indertijd de binnen bokken en binnen bergingsactiviteiten van SMIT over. Met Bonn & Mees was er in het verleden een samenwerkingsverband met de Bokkencentrale van SMIT. En zo is de cirkel weer rond.

Ondanks grootse plannen met het Maritiem Erfgoed Maassluis zitten we in ons museum ook niet stil. Kees Koree, de vrijwilliger met kennis van alles waar een stekker aanzit vertelt over nieuwe technieken welke in ons museum worden toegepast en Wim de Snaijer houdt u op de hoogte van een nieuw spel wat in aanbouw is.

Gelukkig breidt onze collectie zich ook gestaag uit. Van de familie Geluk, die hun wortels hebben in Maassluis mochten wij een mooi schilderij ontvangen welk geschenk door de Voorzitter en een aantal vrijwilligers in ontvangst werd genomen.

Ter afsluiting vindt u een bijdrage van Maarten Helwig over de presentaties van het Nationaal Sleepvaart Museum.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.