maandag, 27 november 2023 12:31

NSM Nieuwsbrief november 2023

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van onze voorzitter Kees van Essen, waarin hij aandacht besteedt aan de volgende zaken:

Een verslag van de Furieade, een van de hoogtepunten in het Maritieme jaar van Maassluis, waaraan het museum traditiegetrouw deelneemt.

Wat ook helpt om aandacht te krijgen voor het Nationaal Sleepvaart Museum is onze publiciteit aangaande spraakmakende bergingen van Nederlandse sleep- en bergingsbedrijven, zoals recentelijk het overpompen van de lading ruwe olie uit de gammele opslagtanker “Safer” voor de kust van Yemen door de bergingsteams van Smit Salvage/Boskalis, en de boven de Waddeneilanden brandende car carrier “Fremantle Highway”, die door de bergingsvaartuigen, sleepboten en bergingsteams van Smit Salvage/ Boskalis en Multraship onder controle werd gebracht. Ook hierover hopen we u later het fijne te laten weten.

Tot voor kort “draaide" de wisseltentoonstelling “Bouwen voor het Buitenland”. De nieuwe wisseltentoonstelling, met als onderwerp de inzet van sleepboten bij de bouw en aanleg van civiele waterwerken, staat in de steigers. De openingsdatum hiervoor is nog niet vastgesteld. In de tussentijd kunt u onze kunstwerken zoals maritieme schilderijen bewonderen in de ingelaste tussententoonstelling "Afgeschilderd"; hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Ons museum verdient eigenlijk meer landelijke bekendheid en wij zullen onze PR-activiteiten dan ook moeten intensiveren.

In deze Nieuwbrief weer bijdragen van Hans van der Ster. Zijn belevenissen op de werf in Turkije tijdens de nieuwbouw van Smit sleepboten brengen je terug in de tijd en in een andere cultuur. Als leermeester verhaalt hij in een ander artikel over de technieken van het ankeren.

Ons museum ligt nog veilig “voor anker” in de kom van de binnenhaven. In het kader van het Maritiem Erfgoed Maassluis wordt er wel gekeken naar de mogelijkheden om ons museum aan de buitenhaven te vestigen. Het Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies volgen en nemen deel aan de diverse vergaderingen met de Wethouder van Cultuur en de Erfgoed Kwartiermakers. Wanneer er concrete besluiten worden genomen, zullen wij dat via de nieuwsbrief communiceren.

De artikelen, aangeleverd door onze vrijwilliger Leo Kischemöller over de Rijnsleepvaart, publiceren wij nu al voor de vijfde (en laatste) maal in deze Nieuwsbrief en blijven erg lezenswaardig.

Het artikel van mijn hand over de schenking door de familie Geluk van het schilderij van kunstschilder en stoker op de loodsboot Jacob Willem Pols, was niet geheel correct. Een rectificatie vertelt U meer.

Begin november nam een delegatie van ons museum als onderdeel van de Stichting Sleepboothaven Maassluis deel aan de Europort tentoonstelling in Ahoy. Hopelijk konden wij daar nog een paar bezoekers warm maken voor een bezoek aan ons museum. Hierover volgende keer meer.

Ter afsluiting wil onze samensteller van de Nieuwsbrief, Wim de Snaijer nog vertellen over de vorderingen van de bouw van een nieuw spel voor ons museum.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.